IBN
Închide

50Publicaţii

309Descărcări

29097Vizualizări

Coadă Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 31.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28

2023 - 1

Importanța gasteropodelor în evaluarea gradului de poluare al mediului acvatic în Republica Moldova
Coadă Viorica1 , Trifăuţan Viorica2 , Ţîganaș Ana1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Bivalvele în monitoring-ul apelor de suprafață din Republica Moldova
Coadă Viorica1 , Ţîganaș Ana1 , Trifăuţan Viorica2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the degree of helminth infestation of the ecaudate amphibians (the Anura: Ranidae, Bufonidae) depending on the biotic factors in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Coadă Viorica2 , Ţîganaș Ana2
1 Institute of Zoology,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de reconfigurare a procesului de învăţare Ghid metodologic la aria curriculară matematică și științe
Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The main sources of pollution of Valea Morilor lake which caused the asphygation of fish
Trifăuţan Viorica1 , Cataraga Olga1 , Coadă Viorica2
1 National Center for Judicial Expertise,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Mixtinvazii cu diverși agenți endoparazitari la prepelițe (Cotrunix cotrunix L.) din ecosisteme naturale și antropizate a Republicii Moldova
Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Chihai Oleg1 , Botnaru Nicolai2 , Coadă Viorica3 , Bondari Lidia4
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele actuale în sănătatea și dezvoltarea adolescenților din Republica Moldova
Scurtulenco Ecaterina , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 29 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de examinare a pestilor infestati cu Anisakide - agenti patogeni periculosi pentru sanatatea omului
Cataraga Olga12 , Trifăuţan Viorica1 , Coadă Viorica3
1 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei,
2 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Contribuții la cunoașterea lepidopterelor (Insecta, Lepidoptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire
Cozari Tudor , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii invazive în malacofauna acvatică (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) a Republicii Moldova
Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Gîţu Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale protecţiei moluştelor terestre (mollusca, gastropoda) din Republica Moldova
Gîţu Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)
Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Daghi Mariana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia
Morgoci Lidia , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspecte ale biologiei și ecologiei bivalvelor (mollusca, bivalvia) din Republica Moldova
Coadă Viorica1 , Ţîganaș Ana1 , Botnaru Nicolai2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cunoaşterea heteropterelor (Heteroptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul biologiei și ecologiei heteropterelor (heteroptera) din teritorii urbanizate
Ţîganaș Ana , Coadă Viorica , Tudos Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la studiul biologiei și ecologiei speciei Xeropicta derbentina (Mollusca, Gastropoda)
Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Blajinschi Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul diversitatăţii malacologice (mollusca, gastropoda, bivalvia) din sectorul medial al râului Prut
Gîţu Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul ortopterofaunei (Orthoptera) din municipiul Chişinău
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Iurcu-Străistaru Elena1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuția speciei endemice din Crimeea Brephulopsis Cylindrica (Mollusca, Gastropoda, Enidae) în afara arealului nativ
Coadă Viorica , Ţîganaș Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii de ectoparaziți specifici și comuni la păsările domestice și sălbatice din Republica Moldova
Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Chihai Oleg1 , Bondari Lidia1 , Coadă Viorica2 , Botnaru Nicolai3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Grati Vasile , Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Lozovan Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixtinvazii cu ectoparaziţi la fazani şi impactul lor asupra indicilor productivi
Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Savin Anatolie1 , Chihai Oleg1 , Botnaru Nicolai2 , Gologan Ion1 , Coadă Viorica3 , Ţîganaș Ana3 , Dumbrăveanu Dorin1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de conservare a moluştelor terestre din Republica Moldova
Coadă Viorica1 , Ţîganaș Ana1 , Zamornea Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul diversităţii entomofaunei a unor sectoare din municipiul Chişinău
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Chiriac Eugenia1 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul entomofaunei din preajma orașului Chişinău
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Zamornea Maria2 , Nedbaliuc Boris1 , Pelin Olga3 , Iurcu-Străistaru Elena1 , Nedbaliuc Rodica1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Travod International, Chisinau
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Contributions to the study of mollusks in freshwater environment of accumulation lake Vatra
Coadă Viorica1 , Ţîganaș Ana1 , Pelin Olga2 , Botnaru Nicolai3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Unifun International, Chisinau,
3 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the study of some invertebrate diversity in the park “Riscani” Chişinau
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Nedbaliuc Boris1 , Botnaru Nicolai2 , Zamornea Maria3 , Placinta Daniela4
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun ”, or. Tighina
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii preliminare a entomofaunei unor sectoare din municipiul Chişinău
Ţîganaș Ana1 , Coadă Viorica1 , Pelin Olga2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Unifun International, Chisinau
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul impactului antropic asupra diversităţii malacologice (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) din râul Bîc
Coadă Viorica1 , Ţîganaș Ana1 , Botnaru Nicolai2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(1) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Contribuţii la studiul diversităţii scarabeidelor (insecta, coleoptera: scarabaeidae)
Pelin Ana , Coadă Viorica , Petrova Anna
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul stării faunei nevertebratelor ariei naturale Cricova-Goian
Coadă Viorica , Pelin Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
R, SNE. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea specifică a moluştelor (mollusca, gastropoda, bivalvia) din zona Cricova-Vadul lui Vodă
Coadă Viorica1 , Pelin Ana1 , Nedbaliuc Boris1 , Zamornea Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecologia şi rolul bioindicator al algoflorei râului Ichel din preajma municipiului Chişinău
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Cîrlig Tatiana , Nedbaliuc Rodica , Pelin Ana , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii asupra faunei de ortoptere (insecta: orhtoptera) din zona Cricova - Goian
Pelin Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris , Ştirschii Cristina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Contribuţii la studiul biodiversităţii ariei naturale din bazinul cursului inferior al raului Ichel
Cîrlig Veaceslav , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Tatiana , Coadă Viorica , Pelin Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 20(33) / 2014 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul diversitatăţii specifice a moluştelor (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) din bazinul cursului inferior al râului Ichel
Coadă Viorica , Pelin Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studiul diversităţii  malacologice (Mollusca, gastropoda, Bivalvia) din lacul Beleu  
Coadă Viorica1 , Pelin Ana1 , Zamornea Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul diversităţii lepidopterelor (insecta: Lepidoptera) din cursul inferior al râului Ichel
Pelin Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ectoparazitofaunei la fazani în Republica Moldova, măsurele de profilaxie şi tratament
Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Chihai Oleg1 , Bondari Lidia2 , Coadă Viorica2 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Contributions to the study of diversity of the beetles (Insecta, Coleoptera) in the lower basin of the Ichel river
Pelin Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris
Tiraspol State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural area biodiversity research of the lower course basin of Ichel river
Cîrlig Veaceslav , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Tatiana , Coadă Viorica , Pelin Ana
Tiraspol State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii asupra faunei de coleoptere (insecta: coleoptera) din bazinul cursului inferior al râului Ichel
Pelin Ana , Coadă Viorica , Nedbaliuc Boris
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 6(72) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pathogenic action of the parasites on the bird’s body
Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Chihai Oleg1 , Bondari Lidia2 , Coadă Viorica3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Tiraspol State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary survey of the molluscs (Mollusca, Gastropoda, Bivalvia) from the lower basin course of the Ichel river
Coadă Viorica , Pelin Ana
Tiraspol State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Studiul saprobiologic al algoflorei râului Ichel
Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Cîrlig Veaceslav , Coadă Viorica , Nedbaliuc Rodica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 5(65) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Contribuţii la cunoaşterea biologiei şi ecologiei limacidelor (Mollusca - Gastropoda) din Moldova
Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Biodiversitatea malacologică a Republicii Moldova
Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 4(28) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50