IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2016
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-15 03:04
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)30
  2020  (2 din 2)27
  2019  (2 din 2)29
  2018  (2 din 2)28
  2017  (2 din 2)37
  2016  (2 din 2)22
imagine

pISSN: 2537-6284
eISSN: 2587-3644
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
ACTA ET COMMENTATIONES (Exact and Natural Sciences)
Categoria:
  • B (2020.10.30-2024.10.30)

Revista abordează variate probleme din psihopedagogie, din pedagogia generală, din teoria şi metodologia instruirii axată pe disciplinele din cadrul universităţii. În paginile ei urmează a fi reflectate informaţii şi sinteze ce vizează problemele comunităţii ştiinţifice din domeniul educaţiei şi unele aspecte de utilizare a noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUMSCDOI
Articole1736936512721713185
Volume12175081064
Total185868732336

Vizualizări   1996Descărcări   76

Conţinutul numărului de revistă

Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare

7-21

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.7-21

CZU: 574:597.2/.5

Bulat Dumitru

Cercetarea fitochimică a unor substanţe biologic active din mugurii şi frunzele arborelui de mesteacăn

22-28

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.22-28

CZU: 543.4:547.9

Calmuţchi Lidia , Melentiev Eugenia , Spancioc Mariana

Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)

29-34

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.29-34

CZU: 594.3:574.2

Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Daghi Mariana

Dezvoltarea agriculturii bazate pe irigare în condițiile de mediu ale raioanelor din cursul de mijloc al Nistrului de pe teritoriul Republicii Moldova

35-43

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.35-43

CZU: 631.7(478)

Codreanu Igor , Malai Sorina

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

44-57

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.44-57

CZU: 576.895.1:597.6(478)

Cozari Tudor , Erhan Dumitru , Gherasim Elena

Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova

58-66

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.58-66

CZU: 57.017.5:597.6(478)

Cozari Tudor , Gherasim Elena

Diversitatea ornitofaunei în sectorul superior al bazinului râului Bârlad (Vaslui, România)

67-74

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.67-74

CZU: 598.2(498)

Gălușcă Genoveva-Anca , Gache Carmen

Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură

75-80

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.75-80

CZU: 633.15:575.02+632.4:632.935.1

Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia , Aluchi Nicolae , Legaci Mihaela

Aplicarea unor micromicete fitopatogene în bioindicație

81-88

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.81-88

CZU: 632.4+632.9

Grigorcea Sofia , Nedbaliuc Boris , Chiriac Eugenia

Rolul factorului neuropsihologic în realizarea procesului educațional

89-97

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.89-97

CZU: 371:612.821.3

Liogchii Nina , Petrache Mariana

Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways

98-106

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.98-106

CZU: 314.74(478:815.6)”1920-1930”

Lozovanu Dorin , Hugo S. Souza Victor

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)

107-124

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.107-124

CZU: 574.9(478)

Pînzaru Pavel , Chiriac Eugenia , Moşanu-Şupac Lora

Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”

125-133

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.125-133

CZU: 597.9

Plop Larisa , Cozari Tudor

Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău

134-138

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.134-138

CZU: 551.5+551.58(478)

Puţuntică Anatolie

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

139-148

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.139-148

CZU: 595.72(478)

Ţîganaș Ana , Coadă Viorica , Zamornea Maria , Nedbaliuc Boris