IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2016
Fondatori
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 12:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
imagine

pISSN: 2537-6284
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
ACTA ET COMMENTATIONES (Exact and Natural Sciences)

Revista abordează variate probleme din psihopedagogie, din pedagogia generală, din teoria şi metodologia instruirii axată pe disciplinele din cadrul universităţii. În paginile ei urmează a fi reflectate informaţii şi sinteze ce vizează problemele comunităţii ştiinţifice din domeniul educaţiei şi unele aspecte de utilizare a noilor tehnologii de predare-învăţare-evaluare


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2016 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUMSCDOI
Articole116118644201151529
Volume82640462
Total12414504882
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   236Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare

7-21

CZU: 574:597.2/.5

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.7-21

Bulat Dumitru

Cercetarea fitochimică a unor substanţe biologic active din mugurii şi frunzele arborelui de mesteacăn

22-28

CZU: 543.4:547.9

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.22-28

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Spancioc Mariana

Componența specifică și influența antropică asupra diversității malacologice din habitate urbane (parcul “La izvor”, bariera Sculeni, municipiul Chişinău)

29-34

CZU: 594.3:574.2

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.29-34

Coadă Viorica, Ţîganaș Ana, Daghi Mariana

Dezvoltarea agriculturii bazate pe irigare în condițiile de mediu ale raioanelor din cursul de mijloc al Nistrului de pe teritoriul Republicii Moldova

35-43

CZU: 631.7(478)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.35-43

Codreanu Igor, Malai Sorina

Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi

44-57

CZU: 576.895.1:597.6(478)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.44-57

Cozari Tudor, Erhan Dumitru, Gherasim Elena

Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova

58-66

CZU: 57.017.5:597.6(478)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.58-66

Cozari Tudor, Gherasim Elena

Diversitatea ornitofaunei în sectorul superior al bazinului râului Bârlad (Vaslui, România)

67-74

CZU: 598.2(498)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.67-74

Gălușcă Genoveva-Anca, Gache Carmen

Elucidarea rоlului factоrului de genоtip al pоrumbului în reacția la patоgenii fungici Fusarium spp. în diferite cоndiții de temperatură

75-80

CZU: 633.15:575.02+632.4:632.935.1

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.75-80

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia, Aluchi Nicolae, Legaci Mihaela

Aplicarea unor micromicete fitopatogene în bioindicație

81-88

CZU: 632.4+632.9

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.81-88

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Chiriac Eugenia

Rolul factorului neuropsihologic în realizarea procesului educațional

89-97

CZU: 371:612.821.3

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.89-97

Liogchii Nina, Petrache Mariana

Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways

98-106

CZU: 314.74(478:815.6)”1920-1930”

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.98-106

Lozovanu Dorin, Hugo S. Souza Victor

Contribuții la studiul florei și vegetației noilor arii naturale pentru protejare din valea râului Ichel (municipiul Chișinău)

107-124

CZU: 574.9(478)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.107-124

Pînzaru Pavel, Chiriac Eugenia, Moşanu-Supac Lora

Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”

125-133

CZU: 597.9

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.125-133

Plop Larisa, Cozari Tudor

Calcule ale indicelui bioclimatic termo-higrometric pe teritoriul municipiului Chișinău

134-138

CZU: 551.5+551.58(478)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.134-138

Puţuntică Anatolie

Contribuţii la cunoaşterea ortopterelor (insecta: orthoptera) din teritorii urbanizate

139-148

CZU: 595.72(478)

DOI: 10.36120/2587-3644.v7i1.139-148

Ţîganaș Ana, Coadă Viorica, Zamornea Maria, Nedbaliuc Boris