IBN
Închide
Şchiopu Constantin
Cuvinte-cheie (129): operă literară (6), receptare (5), interpretation (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 68. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Conceptul de literatură: teorii şi controverse
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competenței de comunicare literară
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(255) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea operei literare din perspectiva mărcilor ei stilistice
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectiv, subiectiv și intersubiectiv în interpretarea operelor literare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea operei lierare prin stimularea gândirii asociative a elevilor
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 2-3(256-257) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia „profesor – operă literară – receptor”: o abordare teoretico-metodologică
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cadrul didactic – formator de atitudine a elevului faţă de opera literară
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la elevi a aptitudinilor de scriere creativă
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice
Şchiopu Constantin12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Limba Română
Nr. 3(253) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 8 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere epistemice și metodologice ale receptării operei literare prin problematizare și algoritmizare
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Basarabia: viziune artistică și stări lirice în poezia românească
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(243-244) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica lecturii versus didactica literaturii
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(247-248) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia literar-artistică a elevilor versus domeniile de competenţe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de scriere creativă prin tehnici de gândire laterală
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea elevilor ca interpreți ai operei literare  în procesul studierii trăsătuilor ei de gen și specie
Şchiopu Constantin1, Popova Valentina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competenței de a formula idei pe marginea operei literare
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moartea unei veveriţe de D. Crudu şi sfânta noastră naivitate
Şchiopu Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Conceptul de literatură în contextul educaţiei literar-artistice
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor literar-artistice ale studenţilor in procesul receptării literaturii
Şchiopu Constantin
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 12 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația literar-artistică a elevilor vs. Domeniile de competențe curriculare: abordare necesară
Şchiopu Constantin
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 75