IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "nanoparticule"
Sinteza și depunerea electroforetică a nanocompozitului CdSe/ZnS/PVP
Mîrzac Alexandra, Guţul Tatiana, Guțul Evghenii
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obținerea nanoparticulelor de PbTe prin metoda solvatotermală și studiul proprietăților termoelectrice
Guţul Tatiana, Mîrzac Iurie, Fiodorov Vladimir, Suman Victor
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana
Институт микробиологии и биотехнологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Moldovan Cristina1, Ţurcan Olga1, Gorincioi (Olednic) Viorina2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN Fd 01.
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus.
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Bivol Cezara1, Clapco Steliana1, Guţul Tatiana2
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2.
Bivol Cezara1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Clapco Steliana1, Guţul Tatiana2, Rusu Emil2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Clapco Steliana1, Bivol Cezara1, Guţul Tatiana2, Rusu Emil2, Nicorici Andrei2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxigenocrenoterapia în reabilitarea afecţiunilor inflamatorii ale parodonţiului
Costru Tudor
Medicina stomatologică
Nr. 1(54) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele nanoparticulelor de ZnSe și ZnS asupra cianobacteriei Spirulina Platensis
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Rudic Valeriu
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularea nanoparticulelor pentru administrare pulmonară
Balta Cristina, Diug Eugen, Ciobanu Nicolae, Guranda Diana, Ciobanu Cristina, Anton Mihai
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialdehida malonică – un potențial marcher al toxicității nanoparticulelor în mediul acvatic
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Rudic Valeriu
One Health and Risk Management
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de producere a nanoparticulelor în mediu lichid
Răileanu Daniela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea tehnologiei de imprimare 3d pentru proiectarea și fabricarea părții componente a bioreactorului destinat măsurărilor bioimpedanței celulare
Babilunga Aurel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile fizicochimice şi catalitice ale lipazelor exocelulare obţinute cu tulpina de micromicete rhizopus arrhizus fişer cnmn fd 03 la cultivare prin nanoprocedee
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Clapco Steliana, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Matroi Alexandra
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culoarea structurală – Culoare fără coloranţi
Şofransky Zinovia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea unor nanoparticule asupra particularităţilor morfoculturale ale micromicetelor
Timuș Ion
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice cu aplicarea nanoparticulelor în calitate de factor de influenţă
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana, Clapco Steliana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24