IBN
Închide

86Publicaţii

655Descărcări

67547Vizualizări

Miscu Vera
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
Scopus Author ID
Mendeley profile
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 12.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2024 - 1

Effects of Nickel, Molybdenum, and Cobalt Nanoparticles on Photosynthetic Pigments Content in Cyanobacterium Arthrospira Platensis
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 3

Effects of citrate-stabilized gold and silver nanoparticles on some safety parameters of Porphyridium cruentum biomass
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Vol. 11, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2296-4185
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of Nickel, Molybdenum, and Cobalt Nanoparticles on Photosynthetic Pigments Content in Cyanobacterium Arthrospira platensis
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of cobalt(II) compounds on the synthesis of β-carotene and astaxanthin at different stages of Haematococcus pluvialis growth
Rudi Ludmila , Plîngău Ecaterina , Valuţă Ana , Miscu Vera
Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 30, / 2023 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Influence of gold and silver nanoparticles on the synthesis of phycobiliproteins in red microalga porphyridium cruentum
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Tasca Valentina , Rotari Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silver Nanoparticles as Stimulators in Biotechnology of Porphyridium cruentum
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Valuţă Ana1 , Zinicovscaia Inga23 , Miscu Vera1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering
IFMBE Proceedings. 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, Vol.87. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability of some vegetable oils supplemented with astaxanthin as antioxidant
Plîngău Ecaterina , Rudi Ludmila , Miscu Vera , Iatsko I.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale răspunsului microalgei Porphyridium cruentum la acțiunea nanoparticulelor de argint și aur stabilizate în citrat
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Zosim Liliana , Codreanu Liviu , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Biochemical changes in microalga Porphyridium cruentum associated with silver nanoparticles biosynthesis
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Zinicovscaia Inga23 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Archives of Microbiology
Vol. 203, / 2021 / ISSN 0302-8933 / ISSNe 1432-072X
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomass production and pigment content in Arthrospira platensis by adding AuNP(PEG) and AgNP(PEG) at different growth phases of cultivation cycle
Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Cepoi Liliana1 , Miscu Vera1 , Zinicovscaia Inga12 , Valuţă Ana1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Vol. 28, / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in biochemical composition of porphyridium cruentum upon exposure to silver nanoparticles
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Miscu Vera , Rudik V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in carbohydrate content in spirulina biomass in the presence of silver nanoparticles
Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Codreanu Liviu , Doni Veronica , Iatsko I.
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in malondialdehyde content in spirulina biomass in the presence of gold nanoparticles
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Rotari Ion , Cepoi Anastasia , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica , Tasca Valentina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potential use of gold and silver nanoparticles in phycobiotehnology
Miscu Vera , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Rudi Ludmila , Rudik V.
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul cianobacteriei arthrospira platensis (spirulina) la prezența în mediul de cultivare a nanoparticulelor de Au și Ag stabilizate cu polietilenglicol
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silver Nanoparticles as Stimulators in Biotechnology of Porphyridium Cruentum
Cepoi Liliana1 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Valuţă Ana1 , Zinicovscaia Inga23 , Miscu Vera1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale aplicării nanoparticulelor de aur în biotehnologia microalgei Porphyridium cruentum
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Dumbrăveanu Veronica , Codreanu Liviu , Tașca Ion , Rotari Ion , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Dialdehida malonică – un potențial marcher al toxicității nanoparticulelor în mediul acvatic
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
One Health and Risk Management
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii tehnologici și calitatea biomasei de spirulină
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Rudic Valeriu
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3462-8-3
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and heavy metals accumulation by Spirulina platensis biomass from multicomponent copper containing synthetic effluents during repeated cultivation cycles
Cepoi Liliana12 , Zinicovscaia Inga345 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Strelkova Ludmila3 , Vergel Konstantin3 , Nekhoroshev P. E.3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State University „Dimitrie Cantemir”,
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Chemistry
Ecological Engineering
Vol. 142, / 2020 / ISSN 0925-8574
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de analiză în ficobiotehnologie
Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Djur (Maxacova) Svetlana , Rudic Valeriu
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3462-9-0
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures for obtaining cyanobacterial and microalgal biomass – source of multifunctional remedies
Rotari Ion1 , Tașca Ion1 , Carp Ecaterina1 , Zinicovscaia Inga23 , Yushin Nikita24 , Rudi Ludmila1 , Cepoi Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Miscu Vera1 , Dumbrăveanu Veronica1 , Valuţă Ana1 , Rudik V.1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
4 Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering
Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători “Cadet INOVA’20”
Nr.5. 2020. Sibiu, România. ISSN ISSN 2501-3157 ISSN-L 2501-3157.
Disponibil online 17 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spirulina platensis as renewable accumulator for heavy metals accumulation from multi-element synthetic effluents
Cepoi Liliana12 , Zinicovscaia Inga345 , Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Miscu Vera1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Strelkova Ludmila3 , Grozdov Dmitrii3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State University „Dimitrie Cantemir”,
3 Joint Institute of Nuclear Research,
4 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
5 Institute of Chemistry
Environmental Science and Pollution Research
Vol. 27, / 2020 / ISSN 0944-1344 / ISSNe 1614-7499
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint de către cianobacteria Arthrospira platensis.
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica , Cepoi Anastasia , Rotari Ion , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de Ag (PEG) de către celulele vii ale cianobacteriei Spirulina platensis
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Valuţă Ana , Miscu Vera , Rotari Ion , Cepoi Anastasia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Biosynthetic activity of Spirulina platensis (Nordst) GEITL CNMN CB-02 under the action of high concentrations of silver (Ag) and gold (Au) nanoparticles
Rudi Ludmila1 , Chiriac Tatiana1 , Cepoi Liliana1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Rotari Ion1 , Plîngău Ecaterina2 , Tașca Ion2 , Valuţă Ana1 , Miscu Vera1 , Dumbrăveanu Veronica1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silver and Gold Ions Recovery from Batch Systems Using Spirulina platensis Biomass
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Chiriac Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Yushin Nikita3 , Miscu Vera1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering,
3 Joint Institute of Nuclear Research
Ecological Chemistry and Engineering S
Vol. 26, / 2019 / ISSN - / ISSNe 1898-6196
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Crystal Structure of [Co(DmgH) 2 (Thio) 2 ] 2 F[PF 6 ]. The Effect of Fluorine-Containing Co(III) Dioximates on the Physiological Processes of the Microalga Porphyridium cruentum
Coropceanu Eduard12 , Rudik V.3 , Cepoi Liliana3 , Rudi Ludmila3 , Lozan Vasile1 , Chiriac Tatiana3 , Miscu Vera3 , Bulhak Ion1 , Kravtsov Victor4 , Bourosh Pavlina24
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 45, / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Application of microwave pretreatment technique of aplanospores of haematococcus pluvialis for astaxanthin recovering
Plîngău Ecaterina , Rudi Ludmila , Miscu Vera , Dencicov-Cristea Lidia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele nanoparticulelor de ZnSe și ZnS asupra cianobacteriei Spirulina Platensis
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Miscu Vera , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Ghelbet Viorica , Nartea Ecaterina , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of iron reducing power in spirulina biomass in response to induced stress
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica , Rudic Valeriu , Ghelbet Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity and content of biologically active compounds during spirulina platensis cultivation in the presence of gold nanoparticles (AuNPs)
Cepoi Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Rotari Ion12 , Rudi Ludmila1 , Zinicovscaia Inga3 , Iushin Nikita3 , Valuţă Ana1 , Miscu Vera1 , Codreanu Svetlana1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Scoala Doctorala de Stiinte Biologice,
3 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of compound Fe(III)-alanine on phycobilin synthesis in spirulina biomass under hypothermia
Rudi Ludmila1 , Miscu Vera1 , Valuţă Ana1 , Chelmenciuc Viorica1 , Elenciuc Daniela2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1098
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1 , Duca Gheorghe2 , Gulea Aurelian3 , Toderaş Ion3 , Ciochină Valentina1 , Cepoi Liliana4 , Chirilov Alexandru5 , Codreanu Svetlana4 , Miscu Vera4
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-2616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Duca Gheorghe2 , Gulea Aurelian3 , Toderaş Ion3 , Ciochină Valentina4 , Cepoi Liliana5 , Chirilov Alexandru6 , Codreanu Svetlana5 , Miscu Vera5
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
5 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
6 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

β-carotene involving in free radicals annihilation in spirulina biomass cultivated under the oxidative stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Iaţco Iulia , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Rotari Mihaela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina biomass during the cultivation at illumination stress conditions
Rudik V. , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Iatsko I. , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Valuţă Ana , Doni Veronica , Cioban Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina platensis cultivated under the induced thermal stress conditions
Rudik V. , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Băţ Corina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidative activity and β-carotene synthesis in biomass of green algae Dunaleilla Salina
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cioban Mihaela , Miscu Vera , Iatsko I. , Sadovnic Daniela , Dumbrăveanu Veronica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Rotari Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chlorophyll/carotene pigments amount ratio in Dunaliella Salina biomass during the life cycle
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cioban Mihaela , Miscu Vera , Iaţco Iulia , Sadovnic Daniela , Dumbrăveanu Veronica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Rotari Mihaela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rudic Valeriu , Codreanu Svetlana , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metals removal by cyanobacteria and accumulation in biomass
Cepoi Liliana1 , Zinicovscaia Inga23 , Zosim Liliana4 , Bulimaga Valentina4 , Chiriac Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Rudik V.1 , Djur (Maxacova) Svetlana1 , Miscu Vera1 , Elenciuc Daniela5 , Balan (Batir) Ludmila1 , Gulya Aurelian4
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Joint Institute of Nuclear Research,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Moldova State University,
5 University of the Academy of Sciences of Moldova
Cyanobacteria for Bioremediation of Wastewaters
2016. New York, SUA . ISBN 978-331926751-7, 978-331926749-4.
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sulfated polysaccharides as agents for free radicals annihilation in spirulina biomass cultivated under the induced illumination stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Dumbrăveanu Veronica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Djur (Maxacova) Svetlana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Cojocari Angela , Sadovnic Daniela , Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-1238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Djur (Maxacova) Svetlana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Sadovnic Daniela , Chelmenciuc Viorica , Miscu Vera , Didîc Irina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 86