IBN
Închide
Borisova Tamara
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bioproductivi a levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
Usatîi Agafia , Beşliu Alina , Chiriţa Elena , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic
Usatîi Agafia , Beşliu Alina , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Tofan Elena , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Chiriţa Elena , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Chiriţa Elena , Beşliu Alina , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Efectele undelor milimetrice asupra producției de biomasă și compoziției biochimice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata iradieri
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(323) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele undelor milimetrice asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia , Borisova Tamara , Rotaru Anatol
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(322) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New activation method of B-glucan biosynthesis by yeasts
Usatyi Agafia , Chiselitsa Natalia , Borisova Tamara , Cebotarenco Silvia
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Efectul unor surse de carbon şi azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţilor şi mananilor la tulpina de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
Molodoi Elena , Usatîi Agafia , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Chiseliţa Natalia , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea matematică a mediului de cultură pentru producerea ß-glucanilor la tulpina Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia , Molodoi Elena , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul condiţiilor de cultivare in biosinteza β-glucanilor la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substraturi nutritive pentru dezvoltarea şi biosinteza maximală a β - glucanilor la tulpina Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Efremova Nadejda , Bejenaru (Fulga) Ludmila , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Законодательство Украинской Народной Республики периода Украинской Центральной Рады о международных договорах (1917–1918 гг.)
Borisova Tamara
Киевский университет права Национальной Академии Наук Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(263) / 2013 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Biosinteza carbohidraţilor la drojdiile saccharomyces cerevisiae in funcţie de constituientele mediului de cultură
Chiseliţă Oleg , Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani
Usatîi Agafia , Chiseliţa Natalia , Molodoi Elena , Efremova Nadejda , Chiseliţă Oleg , Borisova Tamara , Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(318) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Bioproduse valoroase din drojdiile sedimentelor de vin
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Usatîi Agafia , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de eficientizare a extracţiei ergosterolului din biomasa de drojdii şi elaborare a biopreparatelor
Usatîi Agafia , Molodoi Elena , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulpini de drojdii – surse valoroase pentru obţinerea β – glucanilor şi mananilor
Usatîi Agafia , Molodoi Elena , Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Efremova Nadejda , Borisova Tamara , Bejenaru (Fulga) Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Precursori determinanţi ai biosintezei sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
Usatîi Agafia , Molodoi Elena , Chiseliţă Oleg , Topală Lilia , Chiseliţa Natalia , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă
Usatîi Agafia , Molodoi Elena , Rotaru Anatol , Moldoveanu Taisia , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii funcţionale a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16
Usatîi Agafia , Molodoi Elena , Rotaru Anatol , Moldoveanu Taisia , Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21