Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-24 10:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577+579.22+606.62 (2)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (311)
Microbiologie generală (55)
Biotehnologie (14)
SM ISO690:2012
ЧИЛОЧИ, Александра; ТЮРИНА, Жанета; ЛАБЛЮК, Светлана; ДВОРНИНА, Елена; КЛАПКО, Светлана; БИВОЛ, Чезара; ГУЦУЛ, Татиана; РУСУ, Емил; НИКОРИЧ, Андрей. Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2016, nr. 3(330), pp. 164-171. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X

Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов

CZU: 577+579.22+606.62
Pag. 164-171

Чилочи Александра1, Тюрина Жанета1, Лаблюк Светлана1, Дворнина Елена1, Клапко Светлана1, Бивол Чезара1, Гуцул Татиана2, Русу Емил2, Никорич Андрей2
 
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
 
Disponibil în IBN: 26 decembrie 2016


Rezumat

Lucrarea include date privind influenţa nanoparticulelor de TiO2, Fe3O4, ZnO, MgO, ZnO/MgO (1:4) asupra activităţii enzimatice a micromicetelor Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15 şi Fusarium gibbosum CNMN FD 12 – producătoare de proteaze şi Aspergillus niger CNMN FD 06 – producătoare de amilaze. S-a constatat varierea efectului nanomaterialelor în funcţie de compoziţia şi concentraţia compuşilor, precum şi particularităţile fiziologo-biochimice ale tulpinilor producătoare şi specificitatea complexului enzimatic sintetizat. Astfel, a fost relevată acţiunea benefică a particulelor ZnO и Fe3O4 şi amestecului ZnO/MgO asupra sintezei proteazelor (în special proteazelor neutre), sporul activităţii enzimatice variind în limita de 25,0-188,1%. În cazul micromicetei Aspergillus niger CNMN FD 06 – producătoare de amilaze, efectul nanooxizilor a fost preponderent inhibitor, excepţie constituind compusul ZnO ce nu a afectat activitatea enzimatică.

Cuvinte-cheie
micromicete, nanoparticule,

proteaze, amilaze