IBN
Închide
Ţurcan Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Activitatea antimicrobiană a unor tulpini de microalge izolate din lacul La Izvor
Ţurcan Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Activitatea antifungică a micromicetelor după liofilizare și conservare în prezența nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Timuș Ion1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of micromycetes viability from national collection of non-pathogenic microorganisms after 15 years of storage
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(28) / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi coordinativi ai Cu(II) şi intensităţii luminii asupra conţinutului de exopolizaharide sulfatate produse de cianobacteria Spirulina platensis
Ţurcan Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea unor tulpini de alge din lacul "La Izvor" (or. Chişinău)
Ţurcan Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liofilizarea - metodă sigură de conservare a microorganismelor de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul acvatic – sursă de microorganisme de interes biotehnologic
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Slănină Valerina , Batîr Ludmila
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările micromicetelor după o perioadă îndelungată de conservare
Sîrbu Tamara , Ţurcan Olga , Moldovan Cristina , Timuș Ion
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul acţiunii mediilor de rehidratare în baza nanoparticulelor asupra viabilităţii micromicetelor liofilizate
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Ţurcan Olga1 , Moldovan Cristina1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea viabilităţii fungilor din genul Penicillium liofilizaţi în prezenţa nanoparticulelor
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Ţurcan Olga1 , Moldovan Cristina1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul nanoparticulelor de Fe2CuO4 ȘI F2ZnO4 asupra micromicetelor din genul Trichoderma
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Gorincioi Viorina2 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier
Sîrbu Tamara , Moldovan Cristina , Ţurcan Olga , Burţeva Svetlana , Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.
Sîrbu Tamara1 , Timuș Ion1 , Moldovan Cristina1 , Ţurcan Olga1 , Gorincioi Viorina2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Endocardită infecţioasă complicată cu stigmat periferic (Caz clinic)
Arama Aureliu1 , Grejdieru Alexandra1 , Grib Liviu1 , Ciaichişciuc Victor , Soroceanu Ala1 , Bârcă Octavian , Ceasovschih Alexandru1 , Grib Andrei1 , Spancioc Natalia1 , Ţurcan Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

La promotion de la francophonie en Moldavie par la coopération décentralisée (franco-moldave)
Ţurcan Olga
Universitatea din Paris
La Francopolyphonie
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16