IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (329): nanoparticles (7), nanoparticule (7), Spirulina platensis (6)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (6 ORCID ) 0.01%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 155. Descărcări - 1710. Vizualizări - 61658.
Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 118. Publicaţii peste hotare - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 14

Acţiunea unor nanoparticule asupra particularităţilor morfoculturale ale micromicetelor
Timuș Ion
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 232-240.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial activity of streptomyces levoris CNMN-Ac-01 After longterm storage by subculturing on different composition media
Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Caraman Mariana, Achiri-Badicean Irina
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioinspired elelctrospun hybrid nanofibers based on biomass templated within polymeric matrix for metal removal from wastewater
Shammas Manal, Zinicovscaia Inga, Humelnicu Doina, Cepoi Liliana, Nirwan Viraj Pratap, Demcak Stefan, Fahmi Amir Wagih
Polymer Bulletin
Nr. 6(77) / 2020 / ISSN 0170-0839 / ISSNe 1436-2449
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of several hybrid drying methods used to obtain red beetroot powder
Seremet (Ceclu) Liliana, Nistor Oana Viorela, Andronoiu Doina Georgeta, Mocanu Gabriel-Dănuț, Barbu Viorica Vasilica, Maidan Anastasia, Rudi Ludmila, Botez Elisabeta
Food Chemistry
Nr. 310 / 2020 / ISSN 0308-8146
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialdehida malonică – un potențial marcher al toxicității nanoparticulelor în mediul acvatic
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Rudic Valeriu
One Health and Risk Management
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 192-200.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and heavy metals accumulation by Spirulina platensis biomass from multicomponent copper containing synthetic effluents during repeated cultivation cycles
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Vergel Konstantin, Nehoroşev Pavel
Ecological Engineering
Nr. 142 / 2020 / ISSN 0925-8574
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of thiosemicarbazone [Cu(H2L)Cl] coordination compound on acid and neutral proteases from Trichoderma koningii CNMN FD 15 strain
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Lazarescu Ana, Reva Veaceslav
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 201-209.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de obţinere a preparatelor enzimatice lipolitice cu aplicarea nanoparticulelor în calitate de factor de influenţă
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana, Clapco Steliana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 164-167.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spirulina platensis as renewable accumulator for heavy metals accumulation from multi-element synthetic effluents
Cepoi Liliana, Zinicovscaia Inga, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Strelcova Ludmila, Grozdov D
Environmental Science and Pollution Research
Nr. 16(27) / 2020 / ISSN 0944-1344 / ISSNe 1614-7499
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea efectului nanoparticulelor în baza fierului în calitate de medii de protecţie şi de regenerare a tulpinii Bacillus sp. Nr. 2
Batîr Ludmila, Slănină Valerina
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure and Biological Activity of Coordination Compounds of Copper, Nickel, Cobalt, and Iron with Ethyl N'-(2-Hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioate
Gulea Aurelian, Usataia Irina, Graur Vasile, Ciumacov Iurie, Petrenko Piotr, Balan Greta, Burduniuc Olga, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 4(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The process of assessment of the toxicity of nanoparticles of the oxides of metals with the use of the yeast rhodosporidium toruloides
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia
Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry
Nr. 1(21) / 2020 / ISSN 1582-540X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 58

A new approach to remediation of soils contaminated by persistent organic pollutants
Corcimaru Serghei, Tănase Ana, Cozma Vasile, Rastimeşina Ina, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Slănină Valerina, Batîr Ludmila, Chiseliţă Oleg, Guţul Tatiana
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Print-Caro". 35-35.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunea sinergică a enotaninului solubil și a compușilor tiosemicarbazonici asupra activității enzimelor antioxidante ale unor microorganisme
Zariciuc Elena, Rudic Valeriu
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.
Lupaşcu Lucian, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slănină Valerina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial and plant growth promoting properties of Streptomyces strains isolated from soils in Republic of Moldova
Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Boueva Olga, Starodumova Irina, Evtuşenco Liudmila, Iurcu-Străistaru Elena
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antioxidant activity of spirulina biomass at the action of some pegilated nanoparticles
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Rotari Ion, Plângău Dinu, Valuţă Ana, Carauş Vladimir, Rudic Valeriu
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 71-72.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical and morphological changes in spirulina during selenium nanoparticle biosynthesis
Cepoi Liliana, Tașca Ion
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Biotehdesign". 61-62.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 155