IBN
Închide
Onica Dorina
Cuvinte-cheie (102): peisaj rural (3), peisaj cultural (3), sat (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Brhlovce – habitatul cioplit în piatră: moștenire, identitate și experiență colectivă. Analogii meșteșugărești dintre tradiția prelucrării pietrei în Slovacia și Republica Moldova
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoștințe și tehnici tradiționale de construcție a locuinței în satele din lunca Prutului de Jos
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de educație muzeală prin și pentru patrimoniu cultural
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The inochentism: Faith, ritual practices, and sacred spaces. new data and approaches
Onica Dorina
National Museum of Ethnography and Natural History
Hiperboreea
Nr. 2(7) / 2020 / ISSN 2284-5666
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Arhitectura tradițională – memorie identitară (Dorina Onica)
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethnographic landscapes as a resource for sustainable development. Case study: Republic of Moldova
Onica Dorina12
1 National Museum of Ethnography and Natural History ,
2 Institute of Bioarchaeological and Ethnocultural Research
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forța creativă a povestitului
Prohin Andrei, Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O călătorie etnografică în Ținutul Pădurenilor și Țara Hațegului
Prohin Andrei, Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un demers științific probatoriu
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Considerații generale privind joncțiunea grupuri etnoculturale – identitate – peisaje
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joncţiunea spaţiu – peisaje – grupuri etnoculturale. Amprente identitare
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul etnografic prin prisma celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul etnografic din perspectiva dimensiunilor sustenabilității
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici pomicole tradiționale în gospodăria țărănească din Basarabia
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varvara Buzilă. Arta tradițională din Republica Moldova
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Cornelia Belcin Pleșca, Laura Toader, Cătălin Alexa. Familia țărănească în România. Un secol de fotografie (Dorina ONICA)
Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția Gura Satului, de ieri și azi. Autoritate educativă
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-52. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural: retrospectiva legislativă și științifică a conceptului
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul: simbol și symbolism
Onica Dorina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35