IBN
Închide
Prohin Andrei
Cuvinte-cheie (103): apocrife (3), cronici (3), folclor (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aspecte ale salvgardării portului românesc în viziunea lui Nicolae Iorga
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3502-0-4.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etnograful Ion Chelcea și românii de la est de Prut
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția a II-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uneltele agricole – constelații cerești în imaginarul folcloric românesc
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

O nouă ediţie a operelor lui Dimitrie Cantemir
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Când Adam săpa și Eva torcea...” Munca primilor oameni în imaginarul medieval
Prohin Andrei
National Museum of Ethnography and Natural History
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultura la români de la origini până la jumătatea secolului XX. Studiu etnografic
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei – 50 de ani de la înființare. In honorem Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru – 80: întemeietorul arhivei . Volum editat de Ioana Repciuc și Adina Hulubaș.Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza&
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda spicului de grâu în folclorul românesc şi în cel universal
Prohin Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O conferinţă consacrată lui Iustin Frăţiman
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Limba Română
Nr. 6(260) / 2020 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plugul și aratul în legendele cosmogonice românești
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul de activitate al Muzeului pentru anul 2020
Candu Teodor , Cojocari Elena , Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Al XII-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forța creativă a povestitului
Prohin Andrei , Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O călătorie etnografică în Ținutul Pădurenilor și Țara Hațegului
Prohin Andrei , Onica Dorina
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originea muncii reflectată în Biblie și în folclorul românesc
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul de activitate al Muzeului pentru anul 2019
Candu Teodor , Cojocari Elena , Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Andrei Timotin, Profeţii bizantine şi postbizantine în Țările Române (secolele al XVII-lea – al XIX-lea) Bucureşti: Editura Academiei Române, 2015, 208 p. ISBN: 978-973-27-2586-3
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărțișorul: de la amuletă magică, la valorizări contemporane
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivul mării în folclorul basarabean – mărturie a unității spirituale românești
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe urmele vechilor cazanii
Prohin Andrei
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60