Aspecte ale salvgardării portului românesc în viziunea lui Nicolae Iorga
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
337 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-21 17:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391(498)(091) (4)
Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe (280)
SM ISO690:2012
PROHIN, Andrei. Aspecte ale salvgardării portului românesc în viziunea lui Nicolae Iorga. In: Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare, 24 iunie 2021, Chişinău. Chişinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2021, pp. 28-29. ISBN 978-9975-3502-0-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare 2021
Conferința "Portul popular românesc: asumarea tradiţiei ca practică socială şi cercetare"
Chişinău, Moldova, 24 iunie 2021

Aspecte ale salvgardării portului românesc în viziunea lui Nicolae Iorga

CZU: 391(498)(091)

Pag. 28-29

Prohin Andrei
 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
 
 
Disponibil în IBN: 29 iunie 2021