IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Sesiunea "Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie",
Chișinău, Moldova, 24 aprilie 2015
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia II
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Academia de Administrare Publică
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 84
ISBN: 978-9975-71-774-8
CZU: [902/904+94]:378(082)=135.1=161.1 S 50
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 9 iunie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (433)Studiul artelor, culturologie (2)Administrare publică (1)