The contribution of the UNESCO designations to the sustainable development of the local community
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
383 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-30 04:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
008(478+498) (3)
Civilizație. Cultură. Progres (537)
SM ISO690:2012
ONICA, Dorina. The contribution of the UNESCO designations to the sustainable development of the local community. In: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă) . 2017, nr. 27(40), pp. 65-72. ISSN 1857-0054.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Numărul 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054

The contribution of the UNESCO designations to the sustainable development of the local community

Contribuția nominalizărilor UNESCO la dezvoltarea durabilă a comunității locale


CZU: 008(478+498)
Pag. 65-72

Onica Dorina
 
National Museum of Ethnography and Natural History
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2019


Rezumat

Designations and Sustainable Development, held in Turin (3-8 October 2017), organised by the UNESCO Office in Venice and the Research Center Silvia Santagata. Thus, taking into account the new UNESCO’s approach towards sustainable development, namely how the World Heritage List’s nominations can contribute to the sustainable development of the communities, we try to highlight the ways in which the elements included by the Republic of Moldova (together with Romania) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity (jointly with Romania) can be sources and provide solutions to solve certain economic, environmental, social, cultural and identity problems. In such a way to be aware about the heritage which we own, its value and multiple functions.

Articolul reflectă comunicarea prezentată la workshop-ul International Academy on UNESCO Designations and Sustainable Development, organizat la Torino (3-8 octombrie 2017), de către Biroul UNESCO de la Veneția și Centrul de Cercetări Silvia Santagata. Astfel, ținand cont de noua abordare a UNESCO cu privire la dezvoltarea durabilă, și anume cum nominalizările incluse in Lista Patrimoniului Mondial pot contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților, incercăm să evidențiem modalitățile prin care elementele incluse de către Republica Moldova (impreună cu Romania) in Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității pot fi surse și oferi soluții pentru soluționarea anumitor probleme de ordin economic, de mediu, social, cultural și identitar. In așa fel, ca patrimoniului ce-l deținem să i se conștientizeze importanța valorică și multifuncțională.

Cuvinte-cheie
designations, traditional wall-carpet craftsmanship, Men’s group Colindat: Christmas time ritual, sustainability, cultural heritage.