IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 21:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)15
  2020  (4 din 4)54
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole71569108716527322
Volume62951443109
Total77778623119636

Vizualizări   369Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural

3-14

CZU: 159.922.8:316.624

Losîi Elena

Формирование медиаграмотности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений

15-28

CZU: 371.13:004.9

Листопад А. , Листопад Н.

Учебно-исследовательская деятельность студентов в процессе изучения дисциплины «история дошкольной педагогики»

29-37

CZU: 371.13:378.147.88

Мардарова И.

Anxietatea în preadolescență: caracteristici și mecanisme explicative

38-44

CZU: 159.942.5-053.4

Racu Iulia

Методика построения прогноза формирования методической компетентности будущих учителей гуманитарных дисциплин

45-52

CZU: 371.15:378.147

Княжева И.

Focus pe relaționarea elevilor in sistemul educațional general din perspectiva abordărilor societale

53-59

CZU: 37.064.3

Furdui Emilia , Grosu Rodica

Подготовка будущих воспитателей детей дошкольного возраста к организации образовательного процесса в условиях высшей школы

60-66

CZU: 371.13:378.4(477)

Просенюк Анжела

Peculiarities of manifestation of personality of persons with high and low level of self- development

67-75

CZU: 159.9.072.4:316.77:371.212

Babchuk O. , Bykova S.

Școala viitorului sau, mai bine spus, standardele de calitate ale unei școli prietenoase copilului

76-82

CZU: 37.013:005.6

Ciuntu Rita , Adăscăliţă Viorica

Psycholinguistic peculiarities of formation of foreign language communicative competence of students of nonlinguistic specialties

83-91

CZU: 378.147:811.111(477)

Khrin Iryna

Studiul violenței la vîrsta preadolescentă

92-107

CZU: 159.9:343.5

Racu Igor

Особенности психологического благополучия и проявления неврозов у подростков

108-116

CZU: 159.922.8:616.891

Раку Жанна

Afectivitatea și importanța proceselor afective asociate conflictului în adolescență

117-126

CZU: 159.922.8:159.942

Ghița (Lazarec) Maria Georgeta , Perjan Carolina

RECENZIE la monografia „Obiecte sensibile, reprezentări polemice și relații intergrupuri. Conceptualizări teoretic-metodologice și ilustrări empirice” (Chișinău, Primex-Com, 2018) elaborată de dna Natalia COJOCARU, dr. în psihologie, conferențiar

127-128
Racu Jana

RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia

129-130
Losîi Elena

Un studiu psihosociologic fundamental: Mihai Șleahtițchi. Imaginabilis. O introducere în teoria reprezentărilor sociale. București:Editura RAO & Chișinău:Editura Știința,2020. 640 p

131-134
Briceag Silvia