IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ
............................................................................................................................................................................................................................
Despre revistă
Titlul
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Domenii ştiinţifice
Anul fondării
2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Limba de publicare
Arhiva electronică disponibilă
01.2005 - 12.2017
Vizualizări    261
Vizitatori unici    5
Acces la textul integral
Acces deschis
Topul autorilor
Colegiul de redacţie
Colaborare internaţională
Prezenţa autorilor din străinătate

Numere înregistrate

  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine
pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
Volume înregistrate în IBN: 49
Articole înregistrate în IBN: 562
Disponibil în IBN pentru perioada: 2005 - 2017

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 16 / 2009 Descarcă PDF

Conţinutul numărului de revistă

Valenţele formative şi compensatorii ale accesului persoanelor cu deficienţe vizuale la operele de artă din muzee 1-23
Preda Vasile
Cercetarea corelaţiei dintre emoţii şi voinţă la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică (RDP) 24-34
Maximciuc Victoria
Profilul psihologic al liderului sindical eficient 35-44
Losîi Elena, Guzun Stela
Psihologia umanistă şi practicarea muncii de către studenţii de la învăţămîntul cu frecvenţă la zi 45-48
Jelescu Petru
Disabilităţile de învăţare: perspective istorice în SUA 49-60
Olărescu Valentina
Представления современных студентов о самоуважении 61-65
Ker Ludmila, Раку Жанна
Resurse dezvoltativ-corecţionale ale sferei emoţional-volitive la copiii cu abateri în dezvoltare 66-69
Maximciuc Victoria
Relaţia dintre autoapreciere şi anxietate la preadolescenţi 70-74
Racu Iulia
Perspectiva diagnostică (argumente şi contraargumente) asupra tulburării identităţii de gen la vârsta copilăriei şi adolescenţei 75-78
Anghel Rodica
Particularităţile dezvoltării afectivităţii la preadolescenţii educaţi în situaţii sociale de dezvoltare diferite 79-83
Racu Igor, Verdeş Angela
Altruismul din perspectiva etiologică, experimentală şi psihanalitică 84-87
Butariu Elena-Alina
Sindromul de stres post-traumatic după confruntări militare sau misiuni de menţinere a păcii 88-91
Rămureanu Lorena-Dorina
Raportul dintre imaginea de sine şi aptitudinile comunicative la adolescenţii din familiile temporar dezintegrate 92-98
Prepeliţă Elena