IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ
............................................................................................................................................................................................................................
Despre revistă
Titlul
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Domenii ştiinţifice
Anul fondării
2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Limba de publicare
Arhiva electronică disponibilă
01.2005 - 12.2017
Descărcări    1
Ultima descărcare din IBN:
2016-11-14 20:44
Vizualizări    343
Vizitatori unici    7
Acces la textul integral
Acces deschis
Topul autorilor
Colegiul de redacţie
Colaborare internaţională
Prezenţa autorilor din străinătate

Numere înregistrate

  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine
pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
Volume înregistrate în IBN: 49
Articole înregistrate în IBN: 562
Disponibil în IBN pentru perioada: 2005 - 2017

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Dinamica numărului de articole pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Numărul 3 (40) / 2015 Descarcă PDF

Conţinutul numărului de revistă

Didactogenia, fenomenul care desfigurează învățământul 1-6
Şleahtiţchi Mihail
Дискуссия как средство формирования профес- сионально-творческого потенциала будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений 7-14
Листопад А.
К вопросу об исследовании синтетических структур у младших школьников с общим недоразвитием речи 15-19
Milevskaia E.
Коррекционная роль дидактической игры в дошкольном воспитании умственно отсталых детей 20-23
Kovalciuk I
Формирование методической компетентности будущих учителей посредством учебной дисциплины «Методика обучения математике» 24-32
Skvorţova S.
Impactul copilului cu autism asupra modului de viață a familiei 33-36
Stamatin Otilia, Chirila Lidia
Профилактика синдрома эмоционального выгорания у студентов 37-42
Golovskaia Irina, Dalakova Anna
Технология проектного обучения как средство подготовки будущих воспитателей к использованию компьютера в работе с дошкольниками 43-48
Мардарова И.
Сущность и структура технологии развития методической культуры будущих преподавателей педагогических дисциплин 49-55
Kneajev I.
Педагогический потенциал текстов украинских народных песен для развития выразительности речи будущих воспитателей дошкольных учебных учреждений 56-63
Rudenko Iulia
Методы исследования функциональных резервов детей и молодежи 64-72
Bosenko A., Topcii M., Rudenko Iulia
Минимизация и устранение рисков в процессе внедрения инклюзивного образования 73-76
Cernenko N.
Elaborarea sondajelor de opinie privind studierea intereselor electorale ale adolescenților 77-87
Jelescu Petru, Ciobanu Elvira
Aspecte psihologice ale dimensiunii interculturale în cadrul mediului educațional 88-92
Vinnicenco Elena
Reprezentarea socială a hemofiliei: o abordare narativă 93-108
Emiliani Francesca, Palareti Laura, Cojocaru Natalia, Cassis Frederica, Iorio Alfonso
Devianța, între apatie, aroganță și asocial. Trei intervenții sintetice în psihosociologia comportamentului inadecvat 109-114
Şleahtiţchi Mihail
Влияние личностных особенностей на социальную адаптацию военнослужащих 115-121
Раку Жанна
Profilul de personalitate al preadolescentului cu nivel ridicat de inteligență emoțională 122-126
Racu Iulia, Domniţa Natalia
Relația dintre factorii de personalitate și interesele, valorile profesionale la vârsta adolescentă 127-135
Racu Igor, Buzdugan Marcela