IBN
Close

106Publicaţii

5958Descărcări

89887Vizualizări

Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului8Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului7Science and education: new approaches and perspectives5Ştiinţă, educaţie, cultură3Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective3Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 2Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei2Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației2Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova1Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice1Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne 1Dialog intercultural polono-moldovenesc1Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională1Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie1Omul, criminologia, ştiinţa1Ştiinţă, educaţie, cultură 1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic1Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 20241
Racu Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 58. Publicaţii la conferinţe din RM - 47. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 29
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 39
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 2

  Dezvoltarea personalității în timpul crizei preadolescenței
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul experimental al empatiei și inteligenței emoționale la cadrele didactice
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-15. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 15

  Anxiety in children and adolescents
Racu Iulia , Racu Igor
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristicile imaginii de sine la preadolescenţii din diferite tipuri de familii
Racu Iulia , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі
2023. Odesa. DOI 10.33082/onmu/aipmis-2020.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetarea experimentală a mecanismelor de coping la vârsta adultă
Racu Igor , Mocanu Maria-Nicoleta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-22. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Creativitatea la vârsta adolescentină
Racu Igor1 , Dan (Moraru) Adina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, România
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea abilităților de comunicare la preadolescenți
Racu Iulia , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-62. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea personalității adolescenților din SSD diferite
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diminuarea comportamentului delincvent la adolescenți
Racu Igor1 , Nicolaescu Eliza2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Empatia și inteligența emoțională la cadrele didactice
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorii implicați in formarea personalității de tip big five la adolescenți
Plesea Andreea Cristina , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul familiei dezorganizate asupra formării personalităţii adolescentului
Racu Igor , Autor Nou
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-61. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Legătura copingului cu factorii de personalitate big five
Racu Igor , Mocanu Maria-Nicoleta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mecanismele de coping - predictori ai dezirabilității răspunsurilor în cadrul examinării psihologice
Racu Igor1 , Mocanu Maria-Nicoleta12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Curtea de Apel Constanța
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul dimensiunilor/factorilor personalităţii și ai inteligenţei emoţionale la studenţi
Racu Igor , Dranga (Moraru) Anca
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul empatiei la vârsta adolescentă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-36. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

  Dezvoltarea personalității preadolescenților în condiții experimentale
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diferențele de gen și de vârstă în manifestarea timidității la preadolescenți
Racu Iulia , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(40) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 June, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diminuarea agresivității la preadolescenți
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorii de influență în dezvoltarea inteligenței emoționale la adolescenți
Plesea Andreea Cristina , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-55. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Obiective și strategii în studiul dezvoltării mecanismelor de coping
Racu Igor , Mocanu Maria-Nicoleta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul dezvoltării personalităţii preadolescenţilor
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul personalității adolescenților delincvenți
Racu Igor1 , Nicolaescu Penelopa Eliza2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Succesul academic şi modernizarea metodelor de predare
Dranga (Moraru) Anca , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Violența, agresivitatea și personalitatea preadolescentului
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

  Anxietatea și gestionarea ei la copii
Racu Igor , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-57. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Componentele personalității și anxietatea la copii și adolescenți
Racu Iulia , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea personalității la adultul emergent
Lungu Violeta , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-78. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii
Racu Igor1 , Racu Jana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea vоinței lа vârsta аdоlеsсеntă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eficiența programului de intervenție psihologică duală la adolescenții delincvenți
Racu Igor1 , Nicolaescu Eliza2
1 Necunoscută, Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea delincvenței la adolescenți
Nicolaescu Eliza , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-87. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inteligența emoțională și stima de sine la vârsta adolescentă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-278. Vizualizări-1128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noile realități sociale și anxietatea la copii
Racu Igor , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral ”, autor: medic neurolog, dr. în psihologie, conf. univ., Aurelia Glavan
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Situația socială de dezvoltare şi geneza conștiinței de sine
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul inteligenței emoționale la vârsta preadolescentă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-175. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Cuvânt-înainte
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie
Racu Igor , Platon Inga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-92. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorii de personalitate implicați în structurarea pattern-ului delincvent la adolescenți
Nicolaescu Eliza , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-103. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul mediator al flexibilității psihologie în manifestarea cognițiilor disfuncționale la adultul emergent
Racu Igor , Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul violenței la vîrsta preadolescentă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup
Racu Igor , Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea conștiinței de sine la vârsta adolescentă
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-230. Vizualizări-1569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea personalității la vârsta preadolescentă – studiu comparativ
Racu Igor1 , Horga Emilia Carmen2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, România
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-86. Vizualizări-1633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea credințelor metacognitive despre îngrijorare
Racu Igor , Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Maturitatea școlară – studiu comparativ
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-968
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

  Cuvânt înainte
Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea empatiei la preadolescenți
Pîslari Stela , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(53) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-1550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 106