IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-24 02:27
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2021  (1 din 4)15    CZU
 2021  (1 din 4)15    
Nr. 1(62) 15CZU
 2020  (4 din 4)54    
Nr. 4(61) 16CZU
Nr. 3(60) 12CZU
Nr. 2(59) 12CZU
Nr. 1(58) 14CZU
 2019  (4 din 4)47    
Nr. 4(57) 11CZU
Nr. 3(56) 10CZU
Nr. 2(55) 13CZU
Nr. 1(54) 13CZU
 2018  (4 din 4)48    
Nr. 4(53) 13CZU
Nr. 3(52) 11CZU
Nr. 2(51) 14CZU
Nr. 1(50) 10CZU
 2017  (4 din 4)41    
Nr. 4(49) 8CZU
Nr. 3(48) 10CZU
Nr. 2(47) 12CZU
Nr. 1(46) 11CZU
 2016  (4 din 4)56    
Nr. 4(45) 13CZU
Nr. 3(44) 13CZU
Nr. 2(43) 16CZU
Nr. 1(42) 14CZU
 2015  (4 din 4)65    
Nr. 4(41) 14CZU
Nr. 3(40) 19CZU
Nr. 2(39) 17CZU
Nr. 1(38) 15CZU
 2014  (4 din 4)45    
Nr. 37 14
Nr. 36 8
Nr. 35 10
Nr. 34 13
 2013  (4 din 4)47    
Nr. 33 12
Nr. 32 10
Nr. 31 13
Nr. 30 12
 2012  (4 din 4)41    
Nr. 29 9
Nr. 28 10
Nr. 27 11
Nr. 26 11
 2011  (4 din 4)39    
Nr. 25 10
Nr. 24 9
Nr. 23 8
Nr. 22 12
 2010  (4 din 4)43    
Nr. 21 15
Nr. 20 11
Nr. 19 7
Nr. 18 10
 2009  (4 din 4)47    
Nr. 17 10
Nr. 16 16
Nr. 15 12
Nr. 14 9
 2008  (4 din 4)65    
Nr. 13 11
Nr. 12 11
Nr. 11 22
Nr. 10 21
 2007  (4 din 4)45    
Nr. 9 15
Nr. 8 9
Nr. 7 9
Nr. 6 12
 2006  (4 din 4)40    
Nr. 5 11
Nr. 4 7
Nr. 3 10
Nr. 2 12
 2005  (1 din 4)11    
Nr. 1 11
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work
Categoria:
  • B (19.04.2019-18.04.2023)
  • C (01.02.2018-31.01.2019)
  • C (26.05.2016-16.12.2016)
  • C (27.06.2013-25.05.2016)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole74913688514454432230
Volume621211803840
Total811149003148384

Vizualizări   2517Descărcări   107

Conţinutul numărului de revistă

Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală 3-19

CZU: 159.9:343.54/.55

Losîi Elena , Merlușcă-Crășmaru Ana Maria
Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali 20-27

CZU: 37.015.3:316.67:364.62

Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Studiul anxietății la școlarii mici 28-41

CZU: 159.922.7+159.96

Racu Iulia
Problematica adicției de substanțe la deținuții din penitenciare 42-51

CZU: 316.624:613.84

Gruiță Maria-Elena , Vîrlan Maria
Evaluarea credințelor metacognitive despre îngrijorare 52-60

CZU: 159.91

Racu Igor , Lungu Violeta
Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă asupra performanței academice a studenților 61-78

CZU: 1590.923.2:378.4

Vasiliu Dan , Adăscăliţă Viorica
Asigurarea stării de bine la copii cu cerințe educative speciale prin dezvoltarea creativității 79-85

CZU: 159.954.4:376

Furdui Emilia
Dificultăți de adaptare și integrare școlară a copiilor cu dizabilități în medii comune de învățare 86-97

CZU: 376.1.015.3:316.614

Curilov Svetlana , Lapoşina Emilia
Взаимосвязь ролевых функций и психологических проекций развития отношений супругов в контексте их влияния на формирование «сценариев» брака 98-104

CZU: 159.922.1:316.356.2

Парван Ирина
Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup 105-117

CZU: 159.922-053.8

Racu Igor , Lungu Violeta
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте 118-126

CZU: 159.922.7+159.947

Мулько Юлия , Раку Жанна