IBN
Close

91Publicaţii

5347Descărcări

71770Vizualizări

Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului5Practica psihologică modernă3Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului3Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului 2Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei2Ştiinţă, educaţie, cultură2Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali2Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective2Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :2Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză2Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar1Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta1Școala modernă:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică1Economie1Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie1Calitate în educație - imperativ al societății contemporane1Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi1Tendințe moderne în psihologia practică1Dialog intercultural polono-moldovenesc1Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională1Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii 1Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie1Ştiinţă, educaţie, cultură 1Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior1Science and education: new approaches and perspectives1Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic1Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 20241
Losîi Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 46. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 17
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 18
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 38
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2024 - 1

Adaptarea psihosocială a preadolescenților dependenți de gadget-uri
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practici integrative pentru prevenirea și combaterea fenomenului de bullying în organizațiile școlare - 2024
2024. Buzău. ISBN 978-630-6637-04-1.
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 12

Adolescenții și factorii de stres
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-773-5.
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul agresiv al adolescenților și securitatea psihologică
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a tinerelor femei supuse violenţei domestice
Losîi Elena1 , Merlușcă-Crășmaru Ana Maria2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Univers Pedagogic
Nr. 2(78) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea anxietății la preadolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea anxietății școlare la elevii din diferite trepte de învățământ
Losîi Elena , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-20. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile psihologice ale tinerelor femei descendente din medii familiale agresive
Losîi Elena1 , Merlușcă-Crășmaru Ana Maria2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1(42) / 2023 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică a adolescenților cu comportament agresiv
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine a angajaţilor în cadrul echipelor de muncă
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-20. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine și securitatea psihologică
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі
2023. Odesa. DOI 10.33082/onmu/aipmis-2020.
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurile de soluționare a conflictelor și comportamentul agresiv al adolescenților
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de coping a stresului la cadrele didactice din învățământul extrașcolar
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul la cadrele didactice
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-32. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Asigurarea securității psihologice a copiilor în școală
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine a angajaților din instituții publice și private
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-29. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de coping al stresului la adolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Agresivitatea preadolescenților -comportament de risc pentru securitatea psihologică
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-39. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea componentelor structurale ale inteligenței emoționale la adolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul curei de slăbire asupra dezvoltării adolescenţilor
Losîi Elena , Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea empatiei adolescenților
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică a tinerilor cu comportament alimentar restrictiv
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stima de sine la preadolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-112. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe actuale în comportamentul preadolescenților
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Aspecte psihologice ale oboselei profesionale
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-71. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele de manifestare a agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația de muncă a profesorilor
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Psihologia anxietății la copii și adolescenți”, Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2020, 331 p., autoare Racu Iulia
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(61) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile informaționale și aptitudinile de comunicare ale studenților
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.
Losîi Elena1 , Merlușcă-Crășmaru Ana Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-167. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aspecte psihologice ale socializării copiilor cu cerințe educaționale speciale
Losîi Elena , Racu Iulia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-46-403-1.
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul agresiv al preadolescenților în mediul școlar
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(54) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 April, 2019. Descarcări-143. Vizualizări-1737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul în viața adolescenților
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența domestică. Încadrare teoretică și experimentală
Losîi Elena1 , Merlușcă-Crășmaru Ana Maria12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 GTL Medical Clinic, Bacău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-592. Vizualizări-2713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Agresivitatea în comportamentul școlarilor mici
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependențele de gadget-uri la copii și adolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-72. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea agresivității la preadolescenții din mediul urban și rural
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Arderea profesională la cadrele didactice
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gadgeturile și sănătatea psihică a copiilor
Losîi Elena
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea anxietății și agresivității la preadolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile de personalitate ale adicților
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Agresivitate, violență, bullyng – concepte echivalente?
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea: factori de risc în adolescenţă
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza unor forme de manifestare a agresivității la preadolescenți din mediul urban și rural
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(44) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea față de muncă, particularitățile relaționale și comunicative ale educatorului
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definiții operaționale și accepțiuni ale violenței în familie
Losîi Elena , Merlușcă-Crășmaru Ana Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harțuirea școlara. Accepțiuni și teorii
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelația dintre agresivitate și încrederea în sine la adolescenți
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Comportamentul profesorului în situaţie de conflict
Losîi Elena
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențe de gen în perceperea climatului psihologic al organizației
Losîi Elena
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 91