IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Ştiință și educație: noi abordări și perspective", 25
Chişinău, Moldova, 24-25 martie 2023
Science and education: new approaches and perspectives
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Seria 25, Vol.1
Responsabili de ediție: Antoci D.
Locul publicării: Chişinău
Editura: (CEP UPSC
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 400
ISBN: 978-9975-46-773-5
CZU: 082=135.1=161.1 S 85
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 august 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (31)Tehnică (10)Filologie (47)Chimie (2)Biologie (7)Istorie (1)Geografie (4)Pedagogie (236)Studiul artelor, culturologie (5)Psihologie (76)Sociologie (27)Ştiinţe politice (4)Administrare publică (3)Economie (1)Arhitectura (1)