IBN
Close
Ştefan Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 1

Manifestarea concepției de sine la adolescentele care au un comportament alimentar defectuos sau prezintă o tulburare de comportament alimentar
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 6 January, 2023. Descarcări-55. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Alimentaţia şi calitatea dietei la adolescenţi
Ştefan Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea corporală la adolescenți
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-135. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul curei de slăbire asupra dezvoltării adolescenţilor
Losîi Elena , Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Cauze și consecințe ale supraponderalității la adolescente
Ştefan Mariana12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Cabinet de Psihologie, București
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3314-2-5.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-69. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihoeducaţia, metodă de prevenţie in tulburările alimentare la adolescenţi
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Anorexia nervoasă: implicaţii psihologice şi metode de intervenţie
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-194. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inspecției școlare în context european
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă concepţie a inspecţiei şcolare
Cojocaru Vasile , Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma managementului inspecției școlare  în context european
Cojocaru Vasile , Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea inspecției școlare în perspectiva modernizării învățământului
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Assessing the quality of education from the perspective of school inspection
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED)
Nr. 1(S) / 2018 / ISSN 2247-4579 / ISSNe 2392-7127
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inspecția școlară ca factor de renovare socială a sistemului de învățământ
Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-393-5.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Oportunitatea reconceptualizării inspecţiei şcolare
Ştefan Mariana
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14