IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei",
Cahul, Moldova, 7 iunie 2016
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Responsabili de ediție: Pop I.
Locul publicării: Cahul
Editura: Tipografia "Centrografic"
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 580
ISBN: 978-9975-914-90-1
ISBN: 978-9975-88-011-4
CZU: 082:378.4(478-21)=135.1=111=161.1 P 52
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 martie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (67)Tehnică (71)Ştiinţe agricole (12)Filologie (236)Biologie (26)Istorie (157)Economie (219)Filosofie (6)Drept (242)Pedagogie (330)Medicină (15)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (111)Sociologie (92)Ştiinţe politice (64)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (6)Administrare publică (34)Chimie (20)Geologie şi Mineralogie (2)