Manifestarea anxietății și agresivității la preadolescenți
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
337 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-15 13:45
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Manifestarea anxietății și agresivității la preadolescenți. In: Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar. Vol. II, 27-28 octombrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2017, pp. 31-36. ISBN 9975-76-215-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Conferința "Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar"
Chișinău, Moldova, 27-28 octombrie 2017

Manifestarea anxietății și agresivității la preadolescenți


Pag. 31-36

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 26 noiembrie 2018