Starea de bine a angajaţilor în cadrul echipelor de muncă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
140 20
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-19 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2.072.4 (1)
Psychology (3362)
SM ISO690:2012
LOSÎI, Elena. Starea de bine a angajaţilor în cadrul echipelor de muncă. In: Univers Pedagogic, 2023, nr. 4(80), pp. 17-26. ISSN 1811-5470. DOI: https://doi.org/10.52387/1811-5470.2023.4.03
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470

Starea de bine a angajaţilor în cadrul echipelor de muncă

Employee well-being within work teams

DOI:https://doi.org/10.52387/1811-5470.2023.4.03
CZU: 159.923.2.072.4

Pag. 17-26

Losîi Elena
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2024


Rezumat

Actualitatea și importanța stării de bine în cadrul echipelor de muncă se datorează impactului pozitiv pe care aceasta îl are asupra performanței, satisfacției angajaților, sănătății mintale și dezvoltării personale. În contextul actual al mediului de lucru, acordarea atenției și investirea în starea de bine a membrilor echipei este esențială pentru obținerea rezultatelor dorite și pentru construirea unei culturi organizaționale sănătoase și prospere. În articol sunt prezentate rezultatele unui studiu experimental întreprins asupra a 76 angajați (46 femei, 30 bărbaţi) din cadrul unei organizații care oferă suport clienţilor, cu vârsta cuprinsă între 28 și 41 de ani, dintre ei 68,4% (52) sunt din grupul de vârstă 28-35 de ani și 31,6% (24) au vârsta peste 36 de ani. Scopul acestei cercetări a fost identificarea stării de bine a angajaților în funcție de vârstă și gen, analiza rolul comunicării în echipă asupra stării de bine.

The current relevance and importance of well-being within teams stem from its positive impact on performance, employee satisfaction, mental health, and personal development. In today’s work environment, paying attention to and investing in the well-being of team members is crucial for achieving desired results and building a healthy and thriving organizational culture. This article presents the results of an experimental study conducted on 76 employees (46 women, 30 men) within a customer support organization, aged between 28 and 41. Among them, 68.4% (52) fall in the 28-35 age group, and 31.6% (24) are over 36 years old. The aim of this research was to identify employee well-being based on age and gender, and to analyze the role of team communication in influencing well-being.

Cuvinte-cheie
muncă, stare de bine, satisfacţie, echipă, comunicare, performanțe,

work, well-being, satisfaction, team, communication, performance