IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   280
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-02 19:34
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)19    CZU
 2023  (4 din 4)71    
Nr. 4(80) 19CZU
Nr. 3(79) 16CZU
Nr. 2(78) 17CZU
Nr. 1(77) 19CZU
 2022  (4 din 4)81    
Nr. 4(76) 22CZU
Nr. 3(75) 19CZU
Nr. 2(74) 19CZU
Nr. 1(73) 21CZU
 2021  (4 din 4)79    
Nr. 4(72) 23CZU
Nr. 3(71) 20CZU
Nr. 2(70) 18CZU
Nr. 1(69) 18CZU
 2020  (4 din 4)66    
Nr. 4(68) 18CZU
Nr. 3(67) 17CZU
Nr. 2(66) 15CZU
Nr. 1(65) 16CZU
 2019  (4 din 4)76    
Nr. 4(64) 19CZU
Nr. 3(63) 20CZU
Nr. 2(62) 19CZU
Nr. 1(61) 18CZU
 2018  (4 din 4)73    
Nr. 4(60) 18CZU
Nr. 3(59) 18CZU
Nr. 2(58) 20CZU
Nr. 1(57) 17CZU
 2017  (4 din 4)76    
Nr. 4(56) 19CZU
Nr. 3(55) 20CZU
Nr. 2(54) 18CZU
Nr. 1(53) 19CZU
 2016  (4 din 4)67    
Nr. 4(52) 16CZU
Nr. 3(51) 15CZU
Nr. 2(50) 18CZU
Nr. 1(49) 18CZU
 2015  (4 din 4)45    
Nr. 4(48) 12CZU
Nr. 3(47) 11CZU
Nr. 2(46) 11CZU
Nr. 1(45) 11CZU
 2014  (4 din 4)47    
Nr. 4 11CZU
Nr. 3 13CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 12CZU
 2013  (4 din 4)46    
Nr. 4(40) 10CZU
Nr. 3(39) 12CZU
Nr. 2(38) 11CZU
Nr. 1(37) 13CZU
 2012  (4 din 4)51    
Nr. 4(36) 12CZU
Nr. 3(35) 13CZU
Nr. 2(34) 14CZU
Nr. 1(33) 12CZU
 2011  (4 din 4)53    
Nr. 4 12CZU
Nr. 3 16CZU
Nr. 2 11CZU
Nr. 1 14CZU
 2010  (2 din 4)25    
Nr. 4 13CZU
Nr. 3 12CZU
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.03.2024)
  • C (09.07.2019-31.01.2020)
  • C (31.10.2013-31.10.2017)
  • C (30.04.2009-30.10.2013)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole85686868938874807293
Volume54662095258
Total91093489844132

Vizualizări   232Descărcări   4

Conţinutul numărului de revistă

Cercetarea experimentală a mecanismelor de coping la vârsta adultă 5-11

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.01

CZU: 159.94.072.04

Racu Igor , Mocanu Maria-Nicoleta
Anxietatea și factorii ce o condiţionează la elevii din ciclul gimnazial 12-16

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.02

CZU: 159.942.5.072.4

Racu Iulia
Starea de bine a angajaţilor în cadrul echipelor de muncă 17-26

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.03

CZU: 159.923.2.072.4

Losîi Elena
Экспериментальное исследование уровня внимания и музыкальных способностей у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 27-32

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.04

CZU: 376.56

Раку Аурелия , Желяскова Светлана
Особенности профессионального выгорания перфекционизма и осознанности у учителей информатики 33-39

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.05

CZU: 159.942:37.011.31:004

Раку Жанна , Мунтян Ирина
Aplicarea unui program de terapii cognitive a depresiei persoanelor cu accident vascular cerebral 40-45

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.06

CZU: 159.98:616-009

Glavan Aurelia , Bălănuță Tatiana
Metodologia dezvoltării abilităţilor de comunicare la copiii cu dificultăţi de învăţare 46-52

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.07

CZU: 376:316.77

Racu Aurelia , Druguș Olga
Rolul metacogniţiei în dezvoltarea gândirii știinţifice la cadrele didactice 53-62

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.08

CZU: 159.955.072.4:165.1-057.4

Sanduleac Sergiu
Modalităţi de gestionare a stresului la cadrele didactice 63-69

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.09

CZU: 159.942:37.011.31

Vrabii Violeta
Adaptarea profesională – o precondiţie de succes pentru cadrele didactice debutante 70-78

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.10

CZU: 37.011.31:159.9.07

Goraș Mariana
Valori educaţionale ale postmodernismului 79-82

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.11

CZU: 37.017

Ţvircun Victor
Modalităţi de eficientizare a parteneriatelor educaţionale în condiţiile provocărilor societale 83-87

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.12

CZU: 37.018

Tabita Mihai
Rolul comunicării simbolice în viziunea integrării de ordin sociocultural 88-92

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.13

CZU: 316.773.2

Tănăsescu Cristina
Exilul unui scriitor în peisaj marin: despre criză, agonie și poate altă soartă 93-96

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.14

CZU: 821.135.1

Barna Iuliana-Petronela
Orientarea procesului de învăţare spre o educaţie plurilingvă 97-101

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.15

CZU: 373.5.02:811’24

Straistari-Lungu Cristina
Perfecţionarea didacticii aplicate în condiţii de instruire problematizată 102-106

DOI: 10.52387/1811-5470.2023.4.16

CZU: 37.022

Zahiu Mariana-Denisa
Racu Igor – personalitate ilustră în psihologia autohtonă 107-110
Racu Iulia
GHID METODOLOGIC privind activitatea psihologului școlar cu referire la dimensiunea afectivă și psihocomportamentală a elevilor din învățământul liceal 111-112
Cucer Angela
Compendiul „Valorizarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în formarea continuă” 113-113
Vicol Nelu