IBN
Close
Straistari-Lungu Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Considerente teoretice şi psihopedagogice cu privire la învăţarea unei limbi străine în educaţia timpurie
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe actuale în vederea coborârii vârstei de debut în învățarea unei limbi străine
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Învăţarea limbilor străine în contextul provocărilor societale
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea școlară eficientă: abordări conceptuale și metodologice
Franţuzan Ludmila , Grigor Ina , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale învățării școlare
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii pedagogice pentru învăţarea unei limbi străine la vârsta de 6-7 ani
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un posibil curriculum la limba străină pentru instituțiile de educație timpurie (la vârsta de 6-7 ani)
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Abordări teoretice privind învățarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea domeniului Eu, familia și societatea în educația timpurie
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educatorului în promovarea unei educaţii interculturale
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Managementul pregătirii preșcolarului pentru școală
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua paradigmă curriculară în educaţia timpurie
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea copilului pentru școală din perspectiva domeniului dezvoltare socio-emoțională
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii privind educația socio-emoțională în dezvoltarea copilului
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-82. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Educaţia plurilingva si modelul pedagogic de învaţare a limbilor straine în educaţia timpurie
Hadîrcă Maria , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea domeniului dezvoltarea socio-emoţională în preșcolaritate
Straistari-Lungu Cristina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare în educația timpurie
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-95. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hadîrcă –  ascendentă a creativităţii ştiinţifice
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina , Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-85. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma domeniului dezvoltării socio-emoţionale
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-108. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30