IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   462
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 16:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)31
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole590185817956057864
Volume40259982568
Total63021181512128

Vizualizări   321Descărcări   109

Conţinutul numărului de revistă

Tendințe și probleme în cercetarea pedagogică din Republica Moldova

3-6

CZU: 37.0(478):001.891

DOI: 10.5281/zenodo.3567589

Ţvircun Victor

Variații strategice în formarea și dezvoltarea conștiinței lingvistice a elevilor

7-13

CZU: 37.015:81’1

DOI: 10.5281/zenodo.3567602

Bâlici Veronica

Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков

14-23

CZU: 81’1

DOI: 10.5281/zenodo.3567606

Бабырэ Никанор

Abordări teoretice privind învățarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani

24-31

CZU: 373.3:81’243

DOI: 10.5281/zenodo.3567622

Straistari-Lungu Cristina

Les élèments de nouveautédans le curriculum de lanqueétrangère (LÉ)

32-37

CZU: 37.091:811

DOI: 10.5281/zenodo.3567626

Afanas Aliona

Praxiologia lecției moderne: abordări inovative

38-42

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.3567633

Achiri Ion

Metodologia formării competenței de pronunție la studenți (monoftongul posterior /u:/)

43-45

CZU: 378:81.1

DOI: 10.5281/zenodo.3567637

Usatâi Larisa

Predarea și învățarea interdisciplinară

46-49

CZU: :37.016

DOI: 10.5281/zenodo.3567641

Chiciuc Constantin

Experimentul didactic – metodă activă de evaluare a competenței de cunoaștere științifică

50-53

CZU: 37.091:57

DOI: 10.5281/zenodo.3567645

Simion Crenguţa

Valori și principii ale evaluării competențelor elevilor în învățământul primar

54-61

CZU: 373.3.091

DOI: 10.5281/zenodo.3567649

Stratan Victoria

Formarea competenței studenților de proiectare a produselor vestimentare prin situații de învățare

62-68

CZU: 378:687

DOI: 10.5281/zenodo.3567655

Danilă Natalia

Experiența europeană în domeniul formării formatorilor pentru pregătirea profesională continuă

69-74

CZU: 378.091

DOI: 10.5281/zenodo.3567659

Isac Ştefania

Dezvoltarea personală a cadrului didactic – condiție a schimbărilor

75-80

CZU: 37.091

DOI: 10.5281/zenodo.3567665

Vrabii Violeta

Relevanța documentelor de politici în formarea transportatorilor rutieri: context normativ și metodologic

81-86

CZU: 37.048:656

DOI: 10.5281/zenodo.3567675

Buimestru Lilia, Ceban Victor

Opinii pedagogice privind implementarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie

87-94

CZU: 373.2.091

DOI: 10.5281/zenodo.3567677

Clichici Veronica, Cebanu (Slutu) Lilia

Implicații practice de formare a culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor

95-101

CZU: 373.2.091:305

DOI: 10.5281/zenodo.3567681

Duminică Stella

Opinii, reprezentări, percepții despre dizabilitate și orientare profesională

102-107

CZU: 376.048

DOI: 10.5281/zenodo.3567686

Cucer Angela

Diseminarea și implementarea rezultatelor cercetării

108-109
Hadîrcă Maria

Valori interbelice românești. Profesorul universitar Constantin N. Tomescu

110-116

CZU: 27-7(478)

DOI: 10.5281/zenodo.3567697

Corlăteanu-Granciuc Silvia, Enache George