IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 6 Unique visitors: 6
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Cucer Angela Victor - 14. Descărcări - 15. Vizualizări - 2495.
Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
xls PDF

2017 - 3

Caracteristici ale maturității profesionale la persoanele cu dizabilități
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impedimente / bariere în orientarea profesionala a persoanelor cu dizabilitați

Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesele profesionale - factor determinant în orientarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități

Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II / 2017
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Mecanisme ale intervenţiei în contextul asistenţei psihologice în caz de tulburări emoţionale la copiii cu dizabilităţi
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe internaţionale în asistenţa psihologică a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva învăţării permanente
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Формирование оптимального уровня интенсивности производства гречихи
Uliancenco A., Cucer Angela
1 Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Comunicarea— modalitate de integrare a copilului cu tulburări de limbaj în mediul şcolar
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File de istorie reflectate în documente şi realitate
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte aplicate ale Sindromului dizabilităţilor de învăţare nonverbală
Olărescu Valentina, Cucer Angela
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cadrelor didactice pentru educaţia incluzivă
Cucer Angela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Incluzeunea copiilor cu CES în instituţiile din învăţămînt preuniversitar din Republica Moldova
Panuş Victor, Cucer Angela, Pavlenko Lilia, Chicu Valeriu
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14