IBN
Close

Reviste științifice indexate în IBN în care se publică autorii din R.Moldova


din domeniul "Psihologie"

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСУФЭToate

11.

9 în Acces deschis, 1 indexate în SCOPUS, 1 indexate în Web of Science


Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:B
ISSN:1857-0623

Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Categoria:B
ISSN:2345-1858

Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Categoria:B
ISSN:2587-3695

EcoSoEn
Categoria:B
ISSN:2587-344X

International Journal of Educational Development
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/12072
WoS: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0738-0593&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal
ISSN:0738-0593

Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Categoria:B
ISSN:1857-2502

Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
ISSN:1857-0224

Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:B
ISSN:1857-0461

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Categoria:B
ISSN:1857-2103

Univers Pedagogic
Categoria:B
ISSN:1811-5470

Vector European
Categoria:B
ISSN:2345-1106

 
 

1-11 of 11