IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-1(2) pentru indicele czu "159.922.7+159.947"
Metode psihologice de optimizare a calităților volitive la preadolescenți
CZU : 159.922.7+159.947
Racu Iulia, Niţa Lilia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление элементов целенаправленности ребенка в дошкольном возрасте
CZU : 159.922.7+159.947
Мулько Юлия, Раку Жанна
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2