IBN
Close
Hits: 22 Unique visitors: 22
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Furdui Emilia Simion - 8. Descărcări - 9. Vizualizări - 1218.
Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 3

Creativity blocking factors in people with special needs
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bariere psihologice diminuante în dezvoltarea creativității persoanelor cu nevoi speciale
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Comunicarea – mecanism de interacţiune a relaţiilor părinte–copil
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Model de organizare a asistenţei psihologice a preşcolarilor deficienţi de auz în Rusia
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihologice ale preşcolarilor cu dizabilităţi atestate de către psihopedagogii speciali
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания человека
Furdui Emilia, Чокинэ Валентина, Vudu Lorina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8