| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Furdui Emilia Simion - 7. Descărcări - 7. Vizualizări - 1092.

2017 - 2

Creativity blocking factors in people with special needs
Furdui Emilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bariere psihologice diminuante în dezvoltarea creativității persoanelor cu nevoi speciale
Furdui Emilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Comunicarea – mecanism de interacţiune a relaţiilor părinte–copil
Furdui Emilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Model de organizare a asistenţei psihologice a preşcolarilor deficienţi de auz în Rusia
Furdui Emilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihologice ale preşcolarilor cu dizabilităţi atestate de către psihopedagogii speciali
Furdui Emilia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания человека
Furdui Emilia, Чокинэ Валентина, Vudu Lorina
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7