IBN
Close
Furdui Emilia Simion
Cuvinte-cheie (43): asistenţă psihologică (3), subiecţi cu nevoi speciale (1), validare și diseminare (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Curriculumul modernizat – o realitate interactivă în dezvoltarea învăţământului incluziv
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape semnificative în dezvoltarea cercetării psihopedagogiei speciale în Institutul de Științe ale Educației
Cucer Angela, Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On-line platform for dissemination of the information on psychological assistance in the development of creativity of disabled persons
Furdui Emilia
Institute of Education Sciences
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Abordarea psihologică a atitudinilor creative la persoane cu nevoi speciale
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bariere psihologice diminuante în dezvoltarea creativității persoanelor cu nevoi speciale
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativity blocking factors in people with special needs
Furdui Emilia
Institute of Education Sciences
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Comunicarea – mecanism de interacţiune a relaţiilor părinte–copil
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Model de organizare a asistenţei psihologice a preşcolarilor deficienţi de auz în Rusia
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihologice ale preşcolarilor cu dizabilităţi atestate de către psihopedagogii speciali
Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания человека
Furdui Emilia, Чокинэ Валентина, Vudu Lorina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11