IBN
Close
Vasiliu Dan
Cuvinte-cheie (17): performanţă academică (3), personality factors (2), academic performance (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cum influențează factorii de personalitate din teoria socialcognitivă performanța academică a studenților
Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Influența factorilor de personalitate din teoria social-cognitivă asupra performanței academice a studenților
Vasiliu Dan, Adăscăliţă Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Relația dintre performanța academică a studenților și vârstă
Vasiliu Dan
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Relații între factorii de personalitate din teoria social- cognitivă și performanța academică
Vasiliu Dan
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4