IBN
Close
Lungu Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 1

Provocările maturității emergente – între etapă de dezvoltare și construct social
Lungu Violeta
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Perspective psiho-pedagogice ale dezvoltarii in timpul maturitații emergente
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Dezvoltarea personalității la adultul emergent
Lungu Violeta , Racu Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-77. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei Covid-19 asupra tinerilor neet și intervențiile de optimizare comportamentală
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța factorului autoactualizare în optimizarea comportamentului la adultul emergent
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și tehnici de optimizare a comportamentului prosocial la adultul emergent
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea comportamentului adulților emergenți prin îmbunătățirea schemelor mentale
Lungu Violeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a personalității și optimizare a comportamentului tinerilor NEET – ameliorarea stării de bine
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Rolul mediator al flexibilității psihologie în manifestarea cognițiilor disfuncționale la adultul emergent
Racu Igor , Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Creșterea nivelului de autonomie personală a adulților emergenți prin intervenții psihologice de grup
Racu Igor , Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-50. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea credințelor metacognitive despre îngrijorare
Racu Igor , Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea schemelor cognitive de deficiență a limitelor în relație cu autonomia personală la adulții emergenți
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea schemelor de autonomie și performanță la adulții emergenți
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 3. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cercetarea dezvoltării morale la adulții emergenți
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Early Maladaptive Cognitive Schemas and Personality Traits in Emerging Adulthood
Lungu Violeta1 , Stomff Mihaela2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Hyperion University of Bucharest
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
Ediția 1 Vol.1. 2018. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510; ISSN (on-line): 2601 – 2529; ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Optimizarea comportamentului psihosocial prin ameliorarea schemelor cognitive disfuncționale la vârsta adultă emergentă
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanisticeAnalele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile schemelor dezadaptative timpurii şi personalitatea adultului emergent
Lungu Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17