IBN
Close
Plămădeală Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Formarеa autonomiеi реrsonalе la реrsoanеlе сu dizabilități
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile cadrelor didactice privind formarea la elevii cu dizabilități mintale a culturii muncii
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea сomрulsivă a internetului - сonseсințe și strategii de рrevenție
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Influența stilurilor parentale asupra dezvoltării personalității copilului
Cerneavschi Viorica , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-71. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică și violența cibernetică la adolescenți
Plămădeală Victoria , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul la cadrele didactice din învățământul special și cel de masă din perspectiva securității psihologice
Sanduleac Sergiu , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvоltarea capaciтăților сreатive la preșcоlаriprin educаția plastică
Plămădeală Victoria , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальные подходы оценки трудной жизненной ситуации в социальной работе
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный подход к проблеме профилактики аддиктивного поведения у подростков
Стратан Валентина , Plămădeală Victoria
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Comportamentul şi asertivitatea în asistenţa socială
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Actualizarea sinelui la tinerii ex-deținuți
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile psihometrice ale scalei diferenţiale de măsurare a Singurătăţii N. Schmidt, V. Sermat şi ale testului S. Korceaghina
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(30) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea singurățății ca fenomen psihosocial
Perjan Carolina , Sanduleac Sergiu , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuinta protejata – forma de protectie a persoanelor cu dizabilitati mintale
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări teoretice privind studiul singurătății  la tineri
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul procesual al autorităților tutelare în cauzele cu minorii și natura juridică a avizului prezentat în instanță
Focşa Tatiana , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Concept of Loneliness in the View of Psychological Approaches
Plămădeală Victoria
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abordari juridice și asistențiale ale fenomenului violenței domestice
Plămădeală Victoria , Focşa Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea singurătăţii la tinerii contemporani.
Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-77. Vizualizări-2077
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28