IBN
Close

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(291) pentru indicele czu "159.922.8"
Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.
CZU : 159.922.8:316.356.2
Oprişor Elena-Valentina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.
CZU : 159.922.8
Paladi Oxana, Cuconaşu Mariana
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сonsilierea adolescenţilor în caz de tentativă de suicid.
CZU : 159.922.8:364.27
Antonciuc Ana
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea agresivităţii la preadolescenţi
CZU : 159.922.8
Perciun Natalia, Andrusenco Artiom
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul dintre orientările valorice şi Ego - identitatea în dezvoltarea personalităţii adolescentului
CZU : 159.922.8
Moraru Ina, Turcanu Diana
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii ale anxietăţii sociale în reuşita şcolară la adolescenţi
CZU : 159.922.8+37.015.3
Otomega Iulia-Mihaela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familia dezmembrată
CZU : 159.922.8-072
Savca Lucia
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea socială ca factor inhibator al identităţii vocaţionale
CZU : 159.922.8
Mihai Iulia-Mihaela
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de ameliorare psihologică a tulburărilor de comportament la adolescenţi
CZU : 159.922.8+316.624-053.6
Stamate Dorina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelația dintre inteligența emoțională și personalitate la adolescenți
CZU : 159.922.8
Racu Iulia, Gangan Tatiana
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(41) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre factorii de personalitate și interesele, valorile profesionale la vârsta adolescentă
CZU : 159.922.8
Racu Igor, Buzdugan Marcela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul de personalitate al preadolescentului cu nivel ridicat de inteligență emoțională
CZU : 159.922.8
Racu Iulia, Domniţa Natalia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности личности юношей со склонностью к зависимому поведению.
CZU : 159.922.8
Адэскэлицэ Виорика
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(38) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme psihologice ale formării toleranţei etnice: căutări şi perspective
CZU : 37.015.3:159.922.8
Caunenco Irina, Gaşper Lucia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia învăţării şi adolescentul : program de realizare a conexiunii
CZU : 37.015.3:159.922.8
Vîrtosu Ludmila
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator
CZU : 37.015:159.922.8:004
Bolboceanu Aglaida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul imaginii de sine în procesul adaptării sociale la adolescenţi
CZU : 159.922.8+316.61-053.6
Pleşca Maria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective teoretice asupra dezvoltării autonomiei în adolescenţă
CZU : 159.922.8+37.015.3
Zagaievschi Corina
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea identităţii personale la adolescenţi
CZU : 159.922.8+316.61-053.6
Pleşca Maria
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea preadoloescentului anxios
CZU : 159.922.8+37.015.3
Racu Jana, Racu Iulia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 291