Profilul de personalitate al preadolescentului cu nivel ridicat de inteligență emoțională
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
452 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-04 00:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (64)
Psychology (1064)
SM ISO690:2012
RACU, Iulia; DOMNIŢA, Natalia. Profilul de personalitate al preadolescentului cu nivel ridicat de inteligență emoțională. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2015, nr. 3(40), pp. 122-126. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Profilul de personalitate al preadolescentului cu nivel ridicat de inteligență emoțională

CZU: 159.922.8
Pag. 122-126

Racu Iulia, Domniţa Natalia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 29 septembrie 2015


Rezumat

Cercetarea descrisă este orientată la studierea inteligenței emoționale la preadolescenți. Conform studiului realizat 42% din preadolescenți prezintă un nivel ridicat de inteligență emoțională și 1% din preadolescenți au un nivel excepțional de inteligență emoțională. În demersul experimental realizat au fost evidențiate și trăsăturile de personalitate definitorii pentru preadolescenții cu nivel ridicat de inteligență emoțională. Astfel copiii cu nivel ridicat de inteligență emoțională se caracterizează prin: control și echilibru emoțional, maturitate emoțională, încredere în propriile forțe, sociabilitate, cooperare cu cei din jur și optimism.

The given research is focused on the study of emotional intelligence at preadolescents. According to results 42% of the preadolescents have a high level of emotional intelligence and 1% of the preadolescents have an exceptional level of emotional intelligence. The experimental approach identified the main personality traits defining for preadolescents with high level of emotional intelligence: emotional stability, emotional maturity, self-confidence, sociability, cooperation with others and optimism.

Cuvinte-cheie
Inteligenţa emoţională, trăsături de personalitate, vârsta preadolescentă