IBN
Închide
Pavel Vasile Constantin
Cuvinte-cheie (66): motivation (5), motivational linguistics (2), grai (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cuvinte româneşti cu sensuri speciale în graiurile dacoromâne din sud-estul Ucrainei
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional
Ediția a 4-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Graiul românesc din Nordul Bucovinei: influenţă şi dăinuire în timp
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanMoştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia de origine metaforică a semnului glotic
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limba Română
Nr. 1(251) / 2019 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Imaginile primare în procesul creării cuvintelor:repere motivaţionalcognitive
Pavel Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria limbii române, vol. I. Coordonatori: acad. Marius SALA, Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU. Bucureşti, Univers Enciclopedic GOLD, 2018, 902 p.
Pavel Vasile
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Curs de lingvistică generală de Ferdinand de Saussure
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiurile populare în atenţia acad. Nicolae Corlăteanu
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia semnelor glotice: denumiri de plante
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupările lui B. P. Hasdeu pentru ramificaţiile dialectale ale limbii
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Anatol Eremia. Studii de sociolingvistică şi onomastică.
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geografia lingvistică
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 1(237) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un drum lung spre tainele limbii. Doctorul habilitat în filologie Marcu Gabinschi la 85 de ani
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte onomasiologice ale cercetării motivaţiei în cartografia lingvistică şi dialectologie
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(287-288) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graiul românesc de la est de Prut: retrospective şi orientări în cercetarea dialectologică
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Raporturi motivaţionale între cuvinte
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile geografiei lingvistice cu etimologia şi statistica
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Graiuri româneşti insulare de peste Marea Caspică şi Ural
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tratamentul osteitei în fracturile deschise ale membrului pelvin
Tofan Ion, Feghiu Leonid, Colesnic Valeriu, Moisa Oleg, Pavel Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Despre crearea unităţilor de vocabular din perspectivă onomasiologică
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 11-12(209) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diriguitorul foneticii experimentale
Pavel Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37