IBN
Închide

39Publicaţii

272Descărcări

21842Vizualizări

Ţvircun Victor
Cuvinte-cheie (102): Ţara Moldovei (3), Dimitrie Cantemir (3), secolul al XVIII-lea (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Soarta averilor lui Cantemir în Rusia
Ţvircun Victor
Institutul Diplomatic
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și probleme în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Ţvircun Victor
Institutul Diplomatic
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неизвестные страницы биографии Ивана Ильинского, секретаря Д. Кантемира
Цвиркун Виктор
Институт культурного наследия
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неизвестные страницы биографии К.А. Кантемира
Цвиркун Виктор
Институт культурного наследия
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Din istoria palatului lui Dimitrie Cantemir din Istanbul
Ţvircun Victor
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-1252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir prin prisma corespondenţei lui private
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из истории передачи имений Ф. Шидловского во владение Д. Кантемира
Цвиркун Виктор
Академия Наук Молдовы
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утраченные страницы из дневника Ивана Ильинского
Цвиркун Виктор
Академия Наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Despre istoria neamului Bantaș in cadrul nobilimii din Rusia
Ţvircun Victor
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria neamului Bantâş stabiliţi în Imperiul Rus
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă contribuţie la cercetarea istoriei bulgarilor din Basarabia
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile lui Dimitrie Cantemir cu familia imperială rusă in oglinda noilor documente de arhive
Ţvircun Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-1110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Ţvircun Victor, Callo Tatiana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Cooperarea academică în cadrul OCEMN
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 April, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Cantemir şi Constantin Brâncoveanu. Istoria rivalităţii
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii tematice ale cercetării ştiințifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)
Ţvircun Victor1, Callo Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enigma postmortem a lui Dimitrie Cantemir
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea emigranţilor din Ţara Moldovei în societatea rusă în secolul al XVIII-lea
Ţvircun Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reperele cantemirologiei. Prezent şi perspective. Prelegere publică cu ocazia conferirii titlului onorific doctor honoris causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Ţvircun Victor
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 21 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы к биографии протоиерея Михаила Березовского
Цвиркун Виктор
Академия Наук Молдовы
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39