IBN
Închide

39Publicaţii

278Descărcări

15047Vizualizări

Grosu Ruslana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 0
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 10
 • 3.1.4.Articole cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 2

Experiențe internaționale în materie de analiză a amenințărilor și riscurilor cu caracter non-militar. cazul Elveției
Grosu Ruslana , Carauș Eduard
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul oriental de politică externă a Republicii Moldova: de la conceptualizare la operaţionalizarea cooperării cu unele state din Orientul Mijlociu
Grosu Ruslana
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Inconsistența metodologică în cercetările politologice din Republica Moldova: între demersul inferențial și cel statistic
Grosu Ruslana12
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narativele operante despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova din perspectiva securitară
Grosu Ruslana , Donciu Parascovia
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pandemia COVID-19 – o oportunitate de adaptare a potențialului științific din Republica Moldova la paradigma unei noi culturi de cercetare
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-24-7..
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de sporire a competitivității științifice în perioada crizei COVID-19: implicații majore pentru domeniul cercetării din Republica Moldova
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3201-6-0.
Disponibil online 18 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Florin Tudose. Devis Grebu. PSIHOPOLITICA. Tratat de psihopatologie socială ilustrat cu 100+1 dalmațieni ai politicii românești
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica externă a Republicii Islamice Iran: între relațiile cu actorii-cheie ai scenei politice globale și ponderea sa în mediul regional de securitate
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(183) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conotații teoretice privind perspectiva parcursului de la neutralitate spre postneutralitate a unor state din spațiul comunitar
Grosu Ruslana12
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-7-4.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor Republicii Moldova cu actorii majori din Orientul Mijlociu
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica relațiilor Republicii Moldova cu actorii majori din Orientul Mijlociu
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european. (Partea II)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-6-6..
Disponibil online 6 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre dialogul intercivilizațional prin educație interculturală
Grosu Ruslana12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman
Grosu Ruslana12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Abordarea holistică a fenomenului cooperării prin prisma relațiilor Republicii Moldova cu Republica Azerbaidjan în contextul transformărilor de sistem postrăzboi rece
Juc Victor , Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(177) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul de neutralitate permanent a Republicii Moldova: abordare politico-juridică vs realităţi geopolitice
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3043-8-2.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Asigurarea securității statelor ex-neutre în perioada post-neutralitate: între oportunități și constrângeri
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea virtuală a recrutării în organizațiile Teroriste
Grosu Ruslana1 , Bubuioc Vasile2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspecte politico-juridice privind promovarea diplomaţiei pragmatice în contextul consolidării vectorului oriental ca o componentă a politicii externe a Republicii Moldova (1991-2014
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
COHORTA
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de neutralitate elucidat în elaborările știinţifice ale unor autori din Occident
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimări analitice privind fluxul migrațional din orientul mijlociu către unele state membre ale Uniunii Europene
Grosu Ruslana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39