IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-05 13:51
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)31
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole629403782601420650
Volume2317574896
Total6524213566910

Vizualizări   481Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Caracteristica personalităţii infractorului care a comis luarea de ostatici

12-17

CZU: 343.95

Chiriţa Valentin

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe

18-26

CZU: 343.533

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei

Panica în rândurile medicilor din România

27-29

CZU: 343.347:614.256(498)

Florea Vasile

Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi

30-33

CZU: 341.46+343.917

Odagiu Iurie, Luchin Lilian

Aportul comunităţii în reuşita adaptării sociale a persoanelor liberate

34-39

CZU: 343.848

Rusu Oleg, Osadcii Cornel

Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate

40-44

CZU: 342.7-053.2(478)

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie

Aspecte ale perfecţionării legislaţiei naţionale referitoare la pedeapsa penală amenda cercetată în calitate de alternativă a detenţiunii penitenciare

45-48

CZU: 343.24

Zosim Alexandru

Analiza particularităților evaluări prejudiciului ecologic adus persoanei și bunurilor sale

49-56

CZU: 349.6(478)

Ardelean Grigore

Constituirea şi evoluţia sociologiei juridice ca ştiinţă: repere introductive definitorii

57-62

CZU: 316.334.4+340.12

Buciuşcan Ludmila, Gugulan Eugenia

Geneza procedeelor de recunoaştere a delincvenţilor

63-68

CZU: 343.9.018

Bulai Iurie

Intrarea în vigoare, executarea, întinderea efectelor şi ieşirea din vigoare a actelor administrative

69-74

CZU: 342.924

Cojocaru Ion

Cauzele şi efectele migraţiei internaţionale din Republica Moldova

75-78

CZU: [314.74+342.7](478)

Creţu Olesea

Protecția juridică a minorilor refugiați

79-81

CZU: 341.231.14-053.2

Dobă Olga

Neoseparatismul – un nou pericol pentru societatea mondială contemporană

82-86

CZU: 323.17(4)+342.25

Drăgulean Alexandru, Nestor Sergiu

Efectele migrației asupra copiilor lăsați fără supravegherea parentală

87-90

CZU: [314.7+316.356.2+364.2](478)

Gumenco Aliona, Rapeşcu Ivan

Использование специальных знаний при уголовном преследовании по преступлениям в сфере кредитования

91-94

CZU: 343.37+343.98.06

Левандовский Николай

Etica polițistului în activitatea cotidiană

95-99

CZU: 174:351.74

Margarint Alina

Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri

100-104

CZU: 341.48+343.575

Nucu Marian

Persoanele cu dizabilităţi deţinute în penitenciare

105-107

CZU: 341.231.14:364-056.26:343.82

Pavlencu Mariana, Costisanu Vitalie

Consideraţiuni privind capacitatea de exerciţiu

108-111

CZU: 347.155

Pilat Sofia

Accepțiuni generale privind factorii generatori ai violenţei şcolarei

112-118

CZU: 316.624+343.62

Postovan Olga

Caracteristica criminologică a infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar

119-123

CZU: 343.37+343.98

Sîrbu Sergiu

Determinantele comportamentului delincvent şi deviant în rândul minorilor

124-127

CZU: 343.915+316.624-053.2

Slisarenco Ion

Raportul juridic

128-136

CZU: 340.111.5+347.1

Stratu Victor

Protecția datelor de identitate ale martorilor și ale altor participanți la procesul penal

137-142

CZU: 343.1

Telipan Vitalie

Transfer from mother tongue to English: a barrier or a facilitator to competence development?

144-147

CZU: 37.016:811.11'243

Petriciuc Lilia