IBN
Închide
Luchin Lilian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 3

EURODAC – instrument esenţial în combaterea migraţiei ilegale
Luchin Lilian1 , Rotari Anatolie2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Biroul asociat de expertiză judiciară „CEXIN”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea experţilor judiciari – pilon important în realizarea justiţiei
Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii moderne aplicabile în procese penale versus drepturile fundamentale ale omului
Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Implementarea metodelor şi mijloacelor tehnico-ştiinţifice moderne la cercetarea accidentelor rutiere
Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea participanţilor la experimentul în procedura de urmărire penală în cadrul cercetării accidentelor rutiere
Odagiu Iurie1 , Luchin Lilian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Folosirea expertizei criminalistice în cercetarea şi prevenirea infracţiunilor
Luchin Lilian , Popovici Andrei
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Posibilităţi de stabilire a potenţialilor luptători islamişti printre refugiaţi
Odagiu Iurie , Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Rolul și valoarea specialistului la cercetarea accidentelor rutiere
Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele erori comise în cadrul cercetării locului faptei pe cazurile accidentelor rutiere
Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(2) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte privind importanţa constatărilor tehnico-ştiinţifice şi expertizelor în cazurile de cercetare a traficului de femei
Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloacele tehnice ale MAI şi limita aplicării lor în scopul asigurării ordinii şi securităţii publice în perioada manifestărilor de masa
Nestor Sergiu , Luchin Lilian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Importanţa utilizării sistemelor automatizate de evidenţă criminalistică a MAI în combaterea şi prevenirea criminalităţii
Luchin Lilian , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
2009. Chişinău. ISBN 978-9975-935-42-5.
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind tactica percheziţiei mijloacelor de transport
Luchin Lilian , Rusnac Constantin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. IX / 2009 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Fotografia digitală – noi realizări în criminalistică
Luchin Lilian
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. VII / 2007 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-47. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14