Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
242 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-19 12:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.48+343.575 (1)
Drept penal internațional (100)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (285)
SM ISO690:2012
NUCU, Marian. Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(1), pp. 100-104. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976

Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri

International institutions involved in preventing and combating illicit drug trafficking


CZU: 341.48+343.575
Pag. 100-104

Nucu Marian
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

Potrivit autorului la acest stadiu de control al substanţelor narcotice şi psihotrope, este important să se consolideze şi să se dezvolte mijloace legale eficiente pentru cooperarea internaţională în materie penală, pentru a pune capăt activităţilor criminale internaţionale desfăşurate prin intermediul traficului ilicit. Pornind de la realitatea criminalităţii, şi în special criminalităţii organizate internaţionale, fenomenele acestea pot fi văzute ca instituţii fără frontiere care sunt foarte răspândite şi care pot concura cu cele mai dezvoltate structuri ale organizaţiilor internaţionale. Instituţiile relevante din domeniu se ocupă de combaterea traficului ilicit şi a drogurilor, având responsabilităţi similare la nivel regional, european şi internaţional, în special cele din statele membre sau asociate Uniunii Europene, precum şi instituţiile internaţionale din domeniu. În acest context sunt revizuite principalele organisme ale vocaţiilor globale create de ONU ca instrumente de combatere a drogurilor, precum şi instituţiile europene de combatere a drogurilor şi organismele non-europene care luptă împotriva drogur

According to the author at this stage in the control of narcotic and psychotropic substances it is important to be strengthened and developed effective legal means for international cooperation in criminal matters, to end the international criminal activities posed by illicit trafficking. Starting from the reality that crime and, in particular, international organized crime can be seen as borderless institutions whose spreading in scope and can compete with the most developed structures of international organizations, relevant institutions in the fight against illicit trafficking and drug works on regional, European and international institutions having similar responsibilities, particularly those in Member States or associated to the European Union and international institutions in the field. In this context it is reviewed the main bodies of the UN created global vocation as instruments to fight against drugs, the European institutions in fighting drug and non-European bodies fighting drugs.

Cuvinte-cheie
prevenire, trafic, droguri, instrumente de droguri, lupta împotriva drogurilor,

prevention, traffic, drugs, drug instruments, European institutions, fights against drugs