IBN
Închide
Drăgulean Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2021 - 2

Analiza comparativă a reglementărilor privind răspunderea penală pentru activitatea mercenarilor în diferite state occidentale
Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea infractorului mercenar
Chiriţa Valentin , Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Aspecte comparative privind răspunderea pentru activitatea mercenarilor în legislaţia penală a unor state europene
Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(S.Ed.sp) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații asupra obiectului infracțiunii de activitate a mercenarilor
Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S_ed.sp) / 2020 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Reflecții istorico-juridice cu privire la activitatea mercenarilor
Drăgulean Alexandru12 , Albu Natalia34
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Ministerul Apărării al RM,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
4 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Implementarea conceptului „Advanced Distributed Learning” în procesul de instruire profesională a funcționarilor publici cu statut special
Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale pregătirii pentru audierea străinilor care au trecut ilegal frontiera de stat sau sunt solicitanţi de azil
Odagiu Iurie , Nestor Sergiu , Drăgulean Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organizaţiilor internaţionale şi regionale în coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii transfrontaliere
Drăgulean Alexandru , Anghel Cristina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte privind urmărirea penală pe cazuri de infracţiuni militare
Nestor Sergiu1 , Drăgulean Alexandru2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Ministerul Apărării al RM
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul informaţional al luptei contemporane contra terorismului la nivel mondial
Drăgulean Alexandru
Ministerul Apărării al RM
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea mediului de securitate in cadrul sistemului e-guvernare din Republica Moldova
Drăgulean Alexandru1 , Covco Alexandru2
1 Ministerul Apărării al RM,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea creării unui sistem de instruire profesională a funcționarilor publici în structurile militare
Drăgulean Alexandru1 , Șcerbina Viorel2
1 Ministerul Apărării al RM,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe actuale privind protecţia dreptului de autor in internet
Drăgulean Alexandru
Ministerul Apărării al RM
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Arhitectura resurselor umane din administraţia publică centrală a Republicii Moldova prin prisma managementului bazat pe cunoştinţe
Drăgulean Alexandru
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din structurile poliţieneşti cu statut militar din Republica Moldova
Drăgulean Alexandru , Cojocaru Doinița
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea în Uniunea Europeană – şansă de modernizare şi consolidare a capabilităţilor Armatei Naţionale a Republicii Moldova
Drăgulean Alexandru
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 1 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Coordonatele psihologice ale activităţii de urmărire penală în procesul de audiere a bănuitului, învinuitului, inculpatului
Drăgulean Alexandru , Nestor Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neoseparatismul – un nou pericol pentru societatea mondială contemporană
Drăgulean Alexandru , Nestor Sergiu
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18