IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-13 14:18
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)31
  2019  (2 din 2)40
  2018  (2 din 2)31
  2017  (2 din 2)19
  2016  (2 din 2)39
  2015  (2 din 2)46
  2013  (1 din 2)21
  2012  (2 din 2)67
  2011  (2 din 2)72
  2010  (1 din 2)52
  2009  (1 din 2)62
  2008  (1 din 2)2
  2007  (1 din 2)62
  2006  (1 din 2)49
  2003  (1 din 2)36
imagine

pISSN: 1857-0976
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:
  • B (2021.02.26-2025.02.25)
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2003 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole629401454598020650
Volume2317506896
Total6524189606876

Vizualizări   477Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Necesitatea, rolul, scopul şi motivaţia controlului legalităţii actelor şi faptelor administrative

10-13

CZU: 342.9

Belecciu Ştefan, Cojocaru Ion

Statutul etnicilor greci în Imperiul Rus la sf. sec. al XVIII-lea

14-19

CZU: 94(470):39(=14'02)"XVII"

Casiadi Oleg, Harabara Valeriu

Răspunderea penală atenuată pentru coruperea pasivă în legislaţia Republicii Moldova şi cea a altor state

20-28

CZU: 343.352(478+100)

Chiriţa Valentin, Cazacicov Andrei

Phishing-ul ca metodă de fraudă on-line

29-36

CZU: 343.98:004

Maftea Serghei

Viziuni conceptuale privind individualizarea executării pedepsei cu închisoarea

37-41

CZU: 343.26

Osadcii Cornel

Separatismul ca formulă a libertăţii

42-44

CZU: 323.171(4)+342.24/.25

Rusnac Constantin, Andronache Anatol

Instrumente juridice şi dimensiuni de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare

45-49

CZU: 343.82(478)

Rusu Oleg

Elemente de drept penal comparat referitoare la pedepsele penale care îmbină elemente ale detenţiunii penitenciare cu libertatea

50-54

CZU: 343.2/.7

Zosim Alexandru

Studiu privind impactul politicilor de mediu asupra calității reglementărilor în domeniul reparării prejudiciului ecologic

55-60

CZU: 349.6(478)

Ardelean Grigore

Aspecte teoretico-practice privind reţinerea în flagrant

61-64

CZU: 343.3/.7

Creţu Olesea

Fenomenul sărăciei – factorul principal în fragilitatea drepturilor omului la etapa actuală

65-67

CZU: 330.59+341.231.14

Dobă Olga

Coordonatele psihologice ale activităţii de urmărire penală în procesul de audiere a bănuitului, învinuitului, inculpatului

68-73

CZU: 343.9.018

Drăgulean Alexandru, Nestor Sergiu

Restricțiile libertății de exprimare

74-75

CZU: 341.231.14+342.727(478)

Gumenco Aliona

Considerații privind subiectul infracțiunii prevăzute la art. 2011 Cod penal al Republicii Moldova „Violenţă în familie”

76-81

CZU: 343.54(478)

Ionaşcu Vitalie, Postovan Olga

Особенности тактики процессуальных действий при последующем этапе уголовного преследования преступлений в сфере кредитования

82-86

CZU: 343.37+343.98.06

Левандовский Николай

Premisele migraţiei şi impactul refugiaţilor în statele europene

87-89

CZU: 314.74(478)+341.231.14-054.73(4)

Margarint Alina

Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma serviciilor sociale

90-94

CZU: 349.3:364-056.26(478)

Pavlencu Mariana, Costisanu Vitalie

Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene

95-101

CZU: 347.77(478)

Pilat Sofia, Pilat Artiom

Prevenirea infracţiunilor din domeniul de activitate comercial bancar

102-107

CZU: 343.37:336.71

Sîrbu Sergiu

Noțiunea de prejudiciu patrimonial și repararea acestuia în urma comiterii accidentului rutier

108-114

CZU: 347.518:343.346

Telipan Vitalie