Premisele migraţiei şi impactul refugiaţilor în statele europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
394 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-20 13:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74(478)+341.231.14-054.73(4) (1)
Demografie. Studiul populației (574)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (734)
SM ISO690:2012
MARGARINT, Alina. Premisele migraţiei şi impactul refugiaţilor în statele europene. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(2), pp. 87-89. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976

Premisele migraţiei şi impactul refugiaţilor în statele europene

The premises of migration and the impact of refugees in European states

CZU: 314.74(478)+341.231.14-054.73(4)

Pag. 87-89

Margarint Alina
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

Istoria omenirii din cele mai vechi timpuri a fost marcată şi modelată de circulaţii masive ale populaţiilor. Circulaţia interstatală şi intercontinentală a persoanelor rămâne o caracteristică esenţială a lumii globalizate de astăzi, devenind poate şi mai esenţială în modelarea realităţii sociale globale. Evoluţiile social-economice şi politice care au avut loc în ultimele decenii şi continuă să ыуderuleze la nivel global au creat premisele unor schimbări considerabile în domeniul migraţiei, impunînd acordarea unei atenţii deosebite faţă de aceste probleme, care tot mai frecvent sunt abordate în cadrul dialogului politic şi colaborării internaţionale.

The history of mankind since ancient times was the model of massive population movement. Interstate and intercontinental circulation of people remains a key feature of today’s globalized world, becoming perhaps more in shaping global social reality. Developments in social, economic and political that have occurred in recent decades and continues to run globally have created prerequisites for significant changes in migration, imposing paying attention to these problems, which increasingly are addressed in the political dialogue and international collaboration.

Cuvinte-cheie
circulaţie, populaţie, liberalizare, mobilitate, migraţie,

circulation, people, liberalization, mobility, migration