Instrumente juridice şi dimensiuni de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
99 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-20 19:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.82(478) (5)
Pedeapsă. Executarea sentinţei. Prevenirea crimei. (111)
SM ISO690:2012
RUSU, Oleg. Instrumente juridice şi dimensiuni de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(2), pp. 45-49. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976

Instrumente juridice şi dimensiuni de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare

Juridical instruments and monitoring dimensions of compliance the rights of the convicts in penitentiaries


CZU: 343.82(478)
Pag. 45-49

Rusu Oleg
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 21 ianuarie 2020


Rezumat

În articol sunt analizate unele prevederi ale actelor internaţionale care recomandă şi constată necesitatea monitorizării locurilor de detenţie. În context, sunt elucidate instrumentele juridice şi dimensiunile de monitorizare a locurilor de detenţie. În acest sens se precizează că monitorizarea trebuie privită cu certitudine ca o parte a unui proces democratic, în care instituţiile cu risc de încălcare a drepturilor omului sunt ţinute în regim de transparenţă şi responsabilitate.

Dans cet article on analyse certaines dispositions des documents internationaux qui recommandent et soulignent la nécessité de surveiller les lieux de détention. Dans ce contexte sont élucidés les instruments juridiques et les dimensions de surveillance des lieux de détention. À cet égard on spécifie que la surveillance doit être considéré avec certitude comme une partie d’un processus démocratique dans lequel les institutions à risque de violations des droits humains sont détenus en vertu de la transparence et de la responsabilisation.

Cuvinte-cheie
monitorizare, sistem penitenciar, drepturi ale condamnaţilor, reglementări internaționale, grup de monitorizare