IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (3263): infracţiune (36), terrorism (20), terorism (19)
Manifestări ştiinţifice organizate2
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (29 ORCID ) 0.05%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 832. Descărcări - 6026. Vizualizări - 292487.
Articole în reviste din RM - 690. Publicaţii la conferinţe din RM - 142.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 31

Analiza principiilor sistemului progresiv de executare a pedepselor penale privative de libertate.
Crudu Alexandr
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea legislației de mediu (ecologice) a Republicii Moldova în conformitate cu standardele Uniunii Europene.
Boşcaneanu Marcel
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căinţa activă – modalitate de liberare de răspundere penală conform legislației Republicii Moldova
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul măsurii speciale – investigaţia sub acoperire
Cicala Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații democratice privind avortul: repere moral-spirituale, consecințele și încadrarea juridico-penală
Soroceanu Igor
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of the right for defense in the criminal prosecution phase: procedural aspects
Guţanu Eugen, Staver Liliana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul dreptului la apărare în faza urmăririi penale: aspecte procesuale
Guţanu Eugen, Staver Liliana
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezbateri doctrinare pe marginea obligației de predare a bunului găsit către organul abilitat
Ardelean Grigore, Rusu Victoria
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementul subiectiv și vinovăția penală în cazul erorilor de percepție: examen interdisciplinar (drept penal și psihologie).
Eremciuc Roman
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(44) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica şi moralitatea în educaţia modernă a poliţiştilor
Cananău Anatol, Postovan Olga
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea laturii obiective a infracţiunii de falsificare a probelor într-un process penal – în corespundere cu prevederile Codului Penal al Republicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 256-259.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea laturii subiective a infracțiunii de falsificare a probelor
Piterschi Eugeniu
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția posesiunii ca stare de fapt în versiunea codului civil moldav de după 1 martie 2019
Ardelean Grigore, Creţu Andrian
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul informaţiilor de securitate
Creanga Liliana, Buzev Anatol
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea electronică - alternativă la pedeapsa închisorii
Mahu Iurie
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea măsurilor speciale de investigaţii
Glavan Boris, Calcavura Ghennadie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și premisele justiției pentru copii.
Galemba Vladislav
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(44) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noul concept al instituţiei uzucapiunii după codul civil modernizat (în vigoare de la 1 martie 2019)
Ardelean Grigore
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul material și/sau imaterial în cazul infracțiunii instituite la art. 310 Cod Penal al Republicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale răspunderii penale a minorilor
Russu Valentina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 832