IBN
Închide

Lista articolelor cu rezumate în limba franceza

Print PDF
Afisarea articolelor: 1-20(32)
2019
1. PILAT, S.

Vandalismul săvârşit din motive politice în zonele separatiste

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2019, nr. 9, 114-110. ISSN 1857-0976. (Cat. )
2018
2. ANTOCI, A., GRAUR, G.

Combaterea fenomenului violenței în familie în raport cu realitățile Republicii Moldova

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2018, nr. XVIII(2), 17-8. ISSN 1857-0976. (Cat. )
3. GRATI, V.

Miturile și realitățile violenței în familie

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2018, nr. XVIII(2), 62-59. ISSN 1857-0976. (Cat. )
4. GHERMAN, M., PITERSCHI, E.

Analiza juridico-penală a infracțiunii de falsificare a probelor

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2018, nr. XVIII(2), 50-46. ISSN 1857-0976. (Cat. )
5. ZOSIM, A.

Lacunele legislaţiei penale a Republicii Moldova referitoare la incriminarea traficului de fiinţe umane

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2018, nr. XVIII(1), 51-48. ISSN 1857-0976. (Cat. )
2016
6. BIVOL, A.

Determinantele psihosociale ale comportamentului deviant la minori

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(2), 12-8. ISSN 1857-0976. (Cat. )
7. CORCEAC, V.

La motivation de l’apprenant dans l’apprentissage par autonomie des langues étrangères

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(2), 71-68. ISSN 1857-0976. (Cat. )
8. ZAHARIA, N.

La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(2), 73-72. ISSN 1857-0976. (Cat. )
9. RUSNAC, C., SCALEȚCHI, A.

Aspecte referitoare la natura juridică a legitimei apărări

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 35-32. ISSN 1857-0976. (Cat. )
10. DOBĂ, O.

Statutul juridic al condamnatului şi reintegrarea lui în societate

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 68-65. ISSN 1857-0976. (Cat. )
11. VOZIAN, R.

Particularităţile răspunderii contravenţionale a unor categorii de persoane

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 134-129. ISSN 1857-0976. (Cat. )
12. CORCEAC, V.

La motivation de l’apprenant dans l’apprentissage par autonomie des langues étrangères

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 139-136. ISSN 1857-0976. (Cat. )
13. CORCEAC, V.

Les principes d’autoformation et d’autonomie. Autonomie de l’apprenant dans l’apprentissage des langues étrangères

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 142-140. ISSN 1857-0976. (Cat. )
14. ZAHARIA, N.

La perspective actionnelle en didactique des langues étrangères

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 144-143. ISSN 1857-0976. (Cat. )
15. ZAHARIA, N.

Les difficultés essentielles des apprenants roumains qui étudient la grammaire française

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(1), 146-145. ISSN 1857-0976. (Cat. )
2015
16. RUSU, O.

Instrumente juridice şi dimensiuni de monitorizare a respectării drepturilor condamnaţilor în penitenciare

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(2), 49-45. ISSN 1857-0976. (Fără categorie)
17. DOBĂ, O.

Fenomenul sărăciei – factorul principal în fragilitatea drepturilor omului la etapa actuală

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(2), 67-65. ISSN 1857-0976. (Fără categorie)
18. RUSU, O., OSADCII, C.

Aportul comunităţii în reuşita adaptării sociale a persoanelor liberate

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(1), 39-34. ISSN 1857-0976. (Fără categorie)
19. DOBĂ, O.

Protecția juridică a minorilor refugiați

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(1), 81-79. ISSN 1857-0976. (Fără categorie)
20. PILAT, S.

Consideraţiuni privind capacitatea de exerciţiu

. Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2015, nr. XV(1), 111-108. ISSN 1857-0976. (Fără categorie)
 
 

1-20 of 32