IBN
Închide
Pilat Sofia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

Aspecte procesuale privind audierea minorilor în cadrul procesului penal
Pilat Sofia1 , Armanu Igor2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Inspectoratul de Poliţie Centru al Direcţiei Poliţie mun. Chişinău
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 12 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de dispunere a expertizei judiciare în cazul infracțiunilor ecologice
Pilat Artiom , Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3418-3-7..
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea inviolabilităţii domiciliului în contextul executării ordonanţei de aducere silită
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Coraportul dintre reţinerea, cercetarea, predarea, percheziţionarea sau ridicarea trimiterilor poştale ca măsură specială de investigaţie cu alte procedee probatorii
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea vandalismului de infracţiunea de deteriorare sau distrugere a bunurilor patrimoniului cultural
Chiriţa Valentin , Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinantele criminologice ale vandalismului
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(363-364) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele subiective ale vandalismului: concept şi caracterizare
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Graffiti: artă ori manifestare a infracţiunii de vandalism
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema calificării vandalismului săvârşit asupra bunurilor care au valoare istorică, culturală sau religioasă
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema calificării vandalismului săvârşit de două sau mai multe persoane
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Cauzele şi condiţiile care contribuie la comiterea infracţiunii de vandalism
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea vandalismului de infracţiunea de deteriorare sau distrugere a bunurilor de patrimoniu cultural
Pilat Sofia , Chiriţa Valentin
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de autor şi drepturile conexe în sistemul de drept anglo-saxon
Pilat Sofia , Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele subiective ale infracţiunii de vandalism: concept şi caracterizare
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiunea de vandalism: factori și repercusiuni
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienţei procesului de pregătire a cadrelor pentru Ministerul Afacerilor Interne
Pilat Sofia , Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Florea Vasile , Pilat Sofia , Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-87. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vandalismul săvârşit din motive politice în zonele separatiste
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cooperarea internaţională în domeniul dispunerii şi efectuării expertizei judiciare
Pilat Artiom , Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea vandalismului de infracţiunea de huliganis
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(315) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea vandalismului de infracţiunea de profanarea mormintelor şi a  monumentelor
Chiriţa Valentin , Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(320) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 August, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о легализации эвтаназии
Флоря Василе , Pilat Sofia
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за вандализм в зарубежном и уголовном законодательстве Республики Молдова
Pilat Sofia
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовная ответственность за вандализм. Сравнительный анализ
Pilat Sofia
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cooperarea internaţională în domeniul dispunerii şi efectuării expertizei judiciare
Pilat Artiom , Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cadrului normativ incriminator al infracţiunii de vandalism
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracţiunii de vandalism
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţile de comitere a infracţiunii de vandalism
Ulianovschi Xenofon1 , Pilat Sofia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(307) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vandalismul săvârşit din motive politice în zonele separatiste
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe
Pilat Sofia , Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva reglementărilor normative privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva reglementărilor normative privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Considerații privind instituția dreptului de autor şi a drepturilor conexe în sistemul legislativ al Republicii Moldova
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţiuni privind capacitatea de exerciţiu
Pilat Sofia
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene
Pilat Sofia , Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 35 of 35